Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Dry needling op de radiologie

Uw arts heeft met u besproken dat we uw klachten gaan behandelen op de afdeling radiologie. In uw afspraakbevestiging ziet u wanneer en waar (op welke locatie) wij u verwachten.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Doel van de behandeling

Als u klachten heeft die passen bij een tenniselleboog, golferselleboog of hielspoor kan uw behandelend arts u verwijzen naar de Radiologie voor een behandeling met dry needling. De radioloog zal onder echogeleide de geïrriteerde pezen in de elleboog of voetzool aanprikken met een droge, niet-holle naald. Door het aanprikken wordt de doorbloeding gestimuleerd. 

Voorbereiding

Goede voorbereiding op het onderzoek is belangrijk. Lees de voorbereiding a.u.b. goed door. 

Medicatie

  • De behandeling kan pijnlijk zijn. Wij adviseren u ongeveer een uur voor uw afspraak 1000 mg paracetamol (2 tabletten van 500 mg) in te nemen.

Kleding

  • Komt u voor de behandeling van uw elleboog? Trek dan een shirt/blouse met korte mouwen aan (en zo nodig een vest), zodat u zich voor het onderzoek makkelijk kunt uitkleden. 

Eten en drinken

  • Voor dit onderzoek mag u eten en drinken zoals u gewend bent

De behandeling

Met behulp van echografie wordt eerst gekeken waar de pijnlijke plek zich precies bevindt. Met een stift wordt de prikplek gemarkeerd, die vervolgens wordt ontsmet en verdoofd. Met behulp van de echografie wordt dan de pijnlijke plek in de pees aangeprikt met een niet-holle (droge) naald. Dit gebeurt meerdere malen, waardoor er een betere doorbloeding ontstaat en het weefsel zich kan herstellen.

Ondanks dat uw elleboog of hiel zoveel mogelijk verdoofd wordt, kan het aanraken van het botvlies met de naald toch pijn doen. Als u dit laat weten aan de radioloog kan er mogelijk verdoving bij gegeven worden.

In totaal duurt de behandeling ongeveer 20 tot 30 minuten.

Na de behandeling

  • De eerste 2-3 dagen na de injectie mag u uw arm of voet normaal bewegen, maar niet zwaar tillen. Daarna mag u met uw arm of voet doen wat u er mee kunt doen.
  • De prikplek kan na afloop blauw verkleuren.
  • Na de behandeling kunt u tot twee weken napijn hebben. Om pijnklachten te verminderen kunt u naar behoefte paracetamol gebruiken. Wij adviseren maximaal 4x daags (om de 6 uur) 1000 mg paracetamol, gedurende drie dagen. Een koud kompres kan verlichting geven.

Met uw fysiotherapeut of behandelend arts heeft u afspraken over het vervolgtraject gemaakt. 

Risico's en bijwerkingen

De arts die het onderzoek heeft geadviseerd weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Verdoving

Voor de verdoving gebruiken wij Lidocaïne. Als u allergisch bent voor Lidocaïne, wilt u ons dan van te voren bellen (tel. 088 - 005 7795)? We overleggen dan wat de beste alternatieve verdoving is in uw situatie.

Echografie

Er zijn geen biologische effecten bekend van het gebruik van echografie (geluidsgolven).

Infectie

Op de prikplek kan een ontsteking ontstaan. Omdat we schoon werken is de kans op een infectie klein. Als u in de uren/dagen na de behandeling één van de onderstaande klachten krijgt, neemt u dan direct contact op met uw behandelend arts. Buiten kantoortijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem (tel. 088 – 005 6680). 

De klachten die kunnen duiden op een bloeding of ontsteking zijn:

  • Duizelig worden of “zich niet goed voelen”
  • Ernstige pijn, met name rondom de prikplek
  • De prikplek wordt rood, warm of erg dik
  • Meer dan 38 graden koorts

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap en borstvoeding zijn voor deze behandeling geen probleem. 

Verslag

Uw behandelend arts krijgt van ons een verslag hoe de procedure is verlopen. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf het verslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden
Ziekenhuis Rijnstate, afdeling Radiologie: 088 - 005 7795

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: