Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Punctie/naaldbiopt okselklieren echogeleid

Binnenkort heeft u een afspraak voor een punctie in de oksel. Uw (huis)arts heeft u verteld waarom dit onderzoek nodig is. In deze informatie leggen wij uit hoe het onderzoek gaat. Lees alle informatie goed door. Het kan zijn dat de uitvoering in uw situatie iets afwijkt.

Onder tabblad "Afspraken" ziet u wanneer en waar (in welk ziekenhuis) wij u verwachten.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. 

Lees daarom de voorbereiding en de nazorg goed door.

Wat is een echogeleide punctie?

Bij dit onderzoek wordt eerst een echografisch onderzoek gedaan.
Eventueel halen we met een holle naald cellen of vocht weg. Dit heet een punctie. Het weggenomen materiaal wordt later in het laboratorium onderzocht. Het prikken wordt onder echogeleiding gedaan, zodat nauwkeurig de plaats kan worden bepaald. 

Echografie

Bij een echografie worden beelden gemaakt van weefsels en organen met behulp van geluidsgolven (dus geen röntgenstralen). Die geluidsgolven worden uitgezonden met behulp van een klein apparaatje (zender & ontvanger), dat over uw huid wordt bewogen. Op de huid wordt wat gelei aangebracht zodat dit apparaatje makkelijk kan bewegen.

Voorbereiding

 • Als u een stollingsziekte heeft: bespreek dit van te voren met uw behandelend arts.
 • Als u antistollingsmedicatie gebruikt: bespreek met uw behandelend arts of u tijdelijk met antistollingsmedicatie moet stoppen en of u maximaal 24 uur voor het onderzoek bloed moet laten prikken. Andere medicijnen kunt u blijven gebruiken zoals u gewend bent.
 • Op de dag van het onderzoek geen bodylotion, zinkzalf, crème of talkpoeder op de borst gebruiken. Deodorant is wel toegestaan.
 • Voor dit onderzoek mag u eten en drinken zoals u gewend bent.
 • Neem een actueel medicatie-overzicht mee naar het ziekenhuis.

Het onderzoek

Om het onderzoek veilig te kunnen uitvoeren zullen we voor de start van het onderzoek navragen of er verhoogde kans is op het ontstaan van bloedingen. Mocht daartoe aanleiding zijn, dan kan het zijn dat het onderzoek wordt uitgesteld.

Als de punctie door kan gaan, dan wordt met behulp van het echoapparaat de plaats bepaald waar de radioloog zal gaan prikken. Bij een echografie worden beelden gemaakt van weefsels en organen met behulp van geluidsgolven (dus geen röntgenstralen). Die geluidsgolven worden uitgezonden met behulp van een klein apparaatje (zender & ontvanger) die over uw huid wordt bewogen. Op de huid wordt wat gelei aangebracht zodat dit apparaatje makkelijk kan bewegen.

Ter plaatse van de prikplek wordt de huid schoongemaakt. Daarna krijgt u een plaatselijke verdoving in de oksel.

De radioloog maakt met een mesje een klein sneetje in de huid om de naald makkelijker in te kunnen brengen. Met een wat dikkere holle naald wordt dan enkele malen een reepje weefsel uit de afwijking weggenomen.

Soms wordt daarbij een klein markertje in de oksel achter gelaten zodat duidelijk blijft op welke plaats weefsel is weggehaald.

Het weggenomen materiaal wordt later in het laboratorium onderzocht.

Hoelang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt 30 - 45 minuten. 

Nazorg na het onderzoek

 • Het kan zijn dat de prikplek na afloop van het onderzoek pijnlijk is of blauw verkleurt. U kunt hiervoor een koud kompres in de oksel klemmen. U kunt ook paracetamol innemen tegen de pijn (4x daags 1000 mg per keer).
 • Wij adviseren de eerste 24 uur na het onderzoek niet te douchen of te baden
 • Na die eerste 24 uur kunt u douchen met pleisters. Als de pleisters los raken hoeft u geen nieuwe aan te brengen.
 • U kunt na 3 dagen de hechtpleisters verwijderen.
 • Wij adviseren u tot 12 uur na de punctie rustig aan te doen: niet sporten en niet zwaar tillen.

Complicaties

Op de prikplek kan een bloeding of een ontsteking ontstaan.

Als u in de uren/dagen na de behandeling één van de onderstaande klachten krijgt, neemt u dan direct contact op met uw behandelend arts. Buiten kantoortijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem (tel. 088 – 005 6680).
De klachten die kunnen duiden op een bloeding of ontsteking zijn:

 • Duizelig worden of “zich niet goed voelen”
 • Ernstige pijn, met name rondom de prikplek
 • De prikplek wordt rood, warm of erg dik
 • Meer dan 38 graden koorts

Verslag

De radioloog maakt een verslag van de procedure. Het verslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Het weefsel dat is weggenomen wordt opgestuurd naar het laboratorium. Ook deze uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek).

Afmelden

Kan het onderzoek niet doorgaan? Laat dit snel aan ons weten! We maken zo nodig meteen een nieuwe afspraak.

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling radiologie. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie:        088 - 005 7795

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Infecties

De behandeling vindt plaats onder steriele omstandigheden. Dit betekent dat de punctieplaats voor start van de procedure ruim wordt gedesinfecteerd en dat er steriele materialen en doeken worden gebruikt. Het risico op een eventuele infectie is klein.

Wij adviseren u de aandachtspunten zoals genoemd onder het hoofdstukje Nazorg goed door te lezen en bij het vermoeden dat bij u een ontsteking is ontstaan direct contact op te nemen met uw behandelend arts of de Spoedeisende Hulp.

Nabloeding

Er is een geringe kans op het ontstaan van een bloeding op de plaats waar geprikt wordt.

Wij adviseren u de aandachtspunten zoals genoemd onder het hoofdstukje Nazorg goed door te lezen en bij het vermoeden dat bij u een bloeding is ontstaan direct contact op te nemen met uw behandelend arts of de Spoedeisende Hulp.

Echografie

Voor een echo-onderzoek worden geluidsgolven gebruikt, die we niet kunnen horen. Het echo-onderzoek is onschadelijk.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap en borstvoeding zijn bij deze procedure geen probleem. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: