Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Echo van de darmen met contrast

Uw arts heeft met u besproken dat er een echografie op de afdeling radiologie wordt gemaakt. In uw afspraakbevestiging ziet u wanneer en waar (in welk ziekenhuis) wij u verwachten.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Bij bepaalde patiënten is de kans op bijwerkingen van het contrastmiddel, dat we voor dit onderzoek gebruiken, groter.

Het contrastmiddel gebruiken we liever niet als u:

 • Vaak of herhaalde pijn op de borst heeft (angina pectoris)
 • Recent behandeld bent aan de kransslagader(s)
 • Bekend bent met een afwijkend hartfilmpje (ECG of electrocardiogram)
 • Een rechts-links shunt van het hart heeft
 • Een ernstig verhoogde bloeddruk heeft, waarvoor u niet wordt behandeld
 • Bekend bent met hartfalen
 • Zwanger bent of kunt zijn of als u borstvoeding geeft

Wilt u zo snel mogelijk contact met ons opnemen (tel. 088 -005 7795) als één van bovenstaande items voor u van toepassing zijn? Wij gaan dan overleggen met uw behandelend arts of het onderzoek door kan gaan.

Wat is een echo-onderzoek?

Bij een echografie worden beelden gemaakt van weefsels en organen met behulp van geluidsgolven (dus geen röntgenstralen). Die geluidsgolven worden uitgezonden met behulp van een klein apparaatje (zender & ontvanger) die over uw huid wordt bewogen. Op de huid wordt wat gelei aangebracht zodat dit apparaatje makkelijk kan bewegen.

Voorbereiding

 Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Het onderzoek

U krijgt voor de start van het onderzoek een infuus ingebracht, waardoor later de contrastvloeistof wordt toegediend.

U wordt verzocht plaats te nemen op de onderzoektafel. Als het te onderzoeken gedeelte goed in beeld is gebracht, wordt via het infuus een contrastvloeistof ingespoten. Hierdoor zijn de bloedvaten rondom de darm nu ook zichtbaar. Soms wordt gevraagd om uw adem even in te houden om beweging op de beelden te voorkomen. Soms is het nodig om nog een tweede keer een beetje contrast te geven.

Na afloop van het onderzoek wordt het infuus weer verwijderd.

Het onderzoek duurt ongeveer dertig minuten.

Nazorg

Voor dit onderzoek is geen nazorg nodig.

Risico’s en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Echografie

Het echo-onderzoek wordt uitgevoerd met geluidsgolven. Deze geluidsgolven kunnen we niet horen en zijn niet schadelijk voor het lichaam.

Contrast (Sonovue)

Een contrastechografie is een veilig onderzoek en verloopt meestal zonder problemen.

De gemelde bijwerkingen van Sonovue zijn over het algemeen niet ernstig en van voorbijgaande aard. Zij verdwijnen vanzelf zonder blijvende effecten.
Gemelde bijwerkingen zijn:

 • Hoofdpijn
 • Pijn op de plaats van de injectie
 • Reacties op de plaats van de injectie (bloeduitstorting, warmte, verminderde gevoelswaarneming
 • In enkele gevallen is verandering in bloeddruk, ECG en/of laboratoriumuitslagen gemeld
 • Heel zeldzaam: allergische reactie

We gebruiken geen contrastvloeistof als u een verhoogd risico heeft op bijwerkingen. Daarom vragen wij of u ons van te voren wilt bellen als bovengenoemde risico's op bijwerkingen op u van toepassing zijn. 

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto's. De uitslag wordt naar uw behandelend arts verstuurd. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Rijnstate, afdeling Radiologie: 088 - 005 7795

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: