Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Schildklierscan met Technetium

Uw arts heeft met u besproken dat er een onderzoek naar de schildklierfunctie wordt gedaan op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Speciale voorbereiding

Als u schildkliermedicatie gebruikt, dan moet deze medicatie tijdelijk worden gestopt. 

Doel van het onderzoek

Tijdens dit onderzoek worden foto's gemaakt van de schildklier. Dit nucleair onderzoek wordt een schildklierscintigrafie genoemd.

Schildkliermedicatie eventueel tijdelijk stoppen

Het gebruik van schildkliermedicatie kan de beeldvorming tijdens de scintigrafie beïnvloeden. Daarom is het nodig dat deze medicatie van te voren wordt gestopt. Eventuele andere medicatie mag u doorgebruiken zoals u gewend bent.

  • Bij uw afspraak (bij de datum en tijd van dit onderzoek) leest u of dit voor u van toepassing is. Controleer dus goed of uw tijdelijk met bepaalde medicatie moet stoppen!

Voor het onderzoek is verder geen speciale voorbereiding nodig.

Het onderzoek

U krijgt de radioactieve stof toegediend via een injectie in uw arm. Om de stof goed door de schildklier te laten opnemen kunnen we de foto's pas een half uur later gaan maken. In deze tussenliggende periode kunt u in onze wachtkamer wachten.

Voor we starten met het maken van de foto's krijgt u een slok water te drinken. Dit is omdat de toegediende radioactieve stof ook door de speekselklieren wordt opgenomen, wat kan storen op de beelden.

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. U kunt uw kleding aanhouden, alleen uw hals dient onbedekt te zijn, zonder kettingen. Een gammacamera hangt boven de tafel en registreert de straling die door de radioactieve stof wordt uitgezonden. Zo kunnen foto's worden gemaakt en kan de arts een beeld krijgen van uw schildklier.

De camera hangt vrij dicht boven uw hals. U merkt niet dat de foto's worden genomen. Tijdens het maken van de foto's moet u zo stil mogelijk blijven liggen, zodat de foto's zo scherp mogelijk worden.

Het maken van de foto's duurt twintig minuten. In totaal bent u ongeveer een uur bij ons op de afdeling.

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Radioactieve straling

Voor het onderzoek krijgt u een vloeistof met licht radioactief technetium toegediend. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is gering en geeft geen bijwerkingen.

Nota bene: Ook al is de hoeveelheid straling gering: een stralingsdetectiepoort (bijvoorbeeld op een vliegveld) kan de straling nog een week meten.
U kunt bij ons om een certificaat vragen. Daarmee kunt u aantonen wat de oorsprong van de gemeten straling is.

Er zijn voor dit onderzoek geen complicaties en/of bijwerkingen te verwachten.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn.
Als u borstvoeding geeft, laat dit dan voor het onderzoek weten. Er wordt dan bekeken of het nodig is om gedurende enige uren met borstvoeding te stoppen.

Uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto's. De uitslag wordt naar uw behandelend arts verstuurd. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Ongeveer 10 dagen na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Nucleaire geneeskunde van Ziekenhuis Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Rijnstate Arnhem, afdeling Nucleaire geneeskunde: 088 - 005 6067

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: