Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Drain of lijn controleren

Uw arts heeft met u besproken dat uw drain/uw lijn wordt gecontroleerd op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Het onderzoek

De radioloog of de laborant spuit een klein beetje contrast in uw drain of lijn, om de ligging en/of doorgankelijkheid van de drain of lijn te beoordelen met behulp van een röntgenbuis. Soms wordt de controle op de CT of met echografie gedaan.

Als het nodig is, dan zal de radioloog meteen de ligging aanpassen of eventueel een nieuwe drain/lijn plaatsen. Dit kan meestal via de al geplaatste drain of lijn: opnieuw prikken is dan vaak niet nodig. 

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Röntgenstraling

We gebruiken voor het onderzoek niet meer röntgenstraling dan nodig is voor het maken van kwalitatief goede opnames. De kans op schadelijke effecten is klein, ook als u meerdere röntgenonderzoeken heeft ondergaan.

Bij een echografische controle worden geen röntgenstralen gebruikt.

Contrastmiddel

Omdat het contrast niet direct in de bloedbaan komt, zijn er geen bijwerkingen te verwachten. 

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt alleen als het echt nodig is een drain of lijn geplaatst. De aanvrager en de radiologen wegen gezamenlijk de risico's af.

Borstvoeding is geen probleem. 

Verslag

De radioloog beoordeelt de foto's. Het verslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Enkele dagen na het onderzoek kunt u zelf het verslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde). 

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie. 
Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie: 088 - 005 7488

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: