Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Ejectiefractie (onderzoek naar de pompfunctie van het hart) op de nucleaire geneeskunde

Voor u is een hartonderzoek afgesproken op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie Arnhem-Noord. 

Met deze folder willen wij u informeren over het onderzoek. Deze informatie beschrijft het onderzoek, de risico’s en de bijwerkingen in algemene zin. Het kan zijn dat gekozen wordt voor een procedure die beter aansluit bij uw situatie.
Tijdens dit onderzoek wordt gekeken naar de pompfunctie van het hart en de beweging van de hartwand. Dit nucleair onderzoek wordt een scintigrafie genoemd.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Onderzoek

Voor het onderzoek komt u op een scantafel te liggen. U wordt aangesloten op een ECG-apparaat, waarmee we uw hartritme registreren. Daarna wordt een infuus ingebracht in de arm. Via dit infuus krijgt u de radioactieve stof toegediend.
Direct aansluitend wordt gestart met het maken van de foto's. Voor het maken van de foto's komt u onder een gammacamera te liggen. Deze camera registreert de straling die door de toegediende radioactieve stof wordt uitgezonden. Het is noodzakelijk dat deze camera vrij dicht tegen de borst wordt geplaatst om de foto's zo scherp mogelijk te krijgen.
Het maken van de foto's duurt ongeveer 30 minuten.

Risico’s en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Radioactieve straling

Voor het onderzoek krijgt u een licht radioactieve vloeistof toegediend. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is gering, heeft geen bijwerkingen en heeft geen nadelige gevolgen voor u of uw omgeving.

Nota bene:
Ook al is de hoeveelheid straling gering: een stralingsdetectiepoort (bijvoorbeeld op een vliegveld) kan de straling nog een dag meten. U kunt bij ons om een certificaat vragen. Daarmee kunt u aantonen wat de oorsprong van de gemeten straling is.

Er zijn voor dit onderzoek geen complicaties en/of bijwerkingen te verwachten.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn.
Als u borstvoeding geeft, laat dit dan voor het onderzoek weten. Er wordt dan bekeken of het nodig is om gedurende enige uren met borstvoeding te stoppen.

Uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto's. De uitslag wordt naar uw behandelend arts verstuurd. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Ongeveer 10 dagen na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Ziekenhuis Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer Nucleaire Geneeskunde: 088-005 6067.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: