Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Ablatie van een cyste in de lever of nier

Uw arts heeft met u besproken dat er een ablatie van een levercyste wordt gedaan op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. 

Leest u daarom de voorbereiding en de nazorg goed door.

Voor dit onderzoek wordt u opgenomen. Van de afdeling opnameplanning krijgt u apart bericht waar en hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht. 

Doel van de behandeling

In uw lever of nier zit een cyste: dat is een met vocht gevulde ruimte. De radioloog gaat deze cyste aanprikken zodat het vocht eruit kan lopen. In de ruimte spuit de radioloog vervolgens ethanol ("alcohol"). Dit heeft een bijtende werking, waardoor de wanden aan de binnenzijde van de cyste aan elkaar zullen kleven. De cyste zal daardoor verschrompelen, en niet opnieuw met vocht vullen. 

Deze procedure wordt een ablatie genoemd.

Verslag

De interventieradioloog beoordeelt de foto's en voert de behandeling uit. Het verslag van de uitgevoerde procedure wordt naar uw behandelend arts (meestal de vaatchirurg) gestuurd.
U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling radiologie. 
Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Afdeling Radiologie: 088 - 005 7488

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: