Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Drain verwijderen op de radiologie

Uw arts heeft met u besproken dat er uw drain wordt verwijderd op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Voorbereiding

Als u een stollingsziekte heeft: bespreek dit van te voren met uw behandelend arts.

Verder is voor dit onderzoek geen speciale voorbereiding nodig.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Voor het onderzoek ligt u meestal in rugligging maar soms is zij- of buikligging handiger.

Voor we beginnen desinfecteren we de drain en de huid ter plekke.

Met echografie of röntgenstraling wordt de ligging voor verwijderen gecontroleerd. Soms wordt een voerdraad in de drain geplaatst voor verwijderen, maar meestal kan de drain direct verwijderd worden.

Na het onderzoek

  • Wij adviseren u tot 48 uur na het onderzoek rustig aan te doen.
  • De prikplek kan na afloop blauw verkleuren en wat pijnlijk aanvoelen. Desgewenst kunt u paracetamol (4x daags 1000 mg) innemen tegen de pijn.

Risico’s en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Röntgenstraling

We gebruiken voor het onderzoek niet meer röntgenstraling dan nodig is voor het maken van kwalitatief goede opnames. De kans op schadelijke effecten is heel klein, ook als u meerdere röntgenonderzoeken heeft ondergaan.

Echografie

Voor een echo-onderzoek worden geluidsgolven gebruikt, die we niet kunnen horen. Het onderzoek is onschadelijk en niet pijnlijk.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan met röntgenstraling, tenzij er dringende redenen zijn. Meldt u daarom a.u.b. voor het onderzoek als u zwanger bent of denkt te kunnen zijn.

Bij zwangerschap kan wel veilig een echografisch onderzoek worden gedaan.

Borstvoeding is geen probleem.

Verslag

De radioloog maakt een verslag van het verloop van de procedure. Dit verslag wordt naar uw behandelend arts verstuurd. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde). 

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Radiologie Arnhem tel. 088 – 005 7795

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: