Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Voedingsproblemen bij jonge kinderen

Een prelogopedist behandelt jonge kinderen met problemen in de drink- en eetontwikkeling. Deze ontwikkeling kan, direct na de geboorte of verderop in de ontwikkeling, om verschillende redenen vertraagd of verstoord zijn. De prelogopedist verzamelt informatie van de ouders, de kinderarts en de andere disciplines, voert onderzoek uit en observeert een voedingsmoment. Hierna geeft de prelogopedist adviezen.

Prelogopedie tijdens opname in het ziekenhuis

Op neonatologie en de kinderafdeling kan de kinderarts een prelogopedist betrekken bij de behandeling van uw kind. Dit kan zijn omdat uw kind te vroeg geboren is. Wij volgen de ontwikkeling van alle voorwaarden om tot drinken te komen van uw pasgeborene. Dat doen we ook als uw kind een moeilijke start heeft gehad en het drinken daarom (nog) niet goed gaat.

Het is eveneens mogelijk dat uw kind de eerste dagen, weken of maanden moeite heeft met de voeding en wij als logopedist bij uw kind in consult worden gevraagd door de kinderarts. Het kan ook dat uw kind onrustig is, omdat het drinken niet optimaal gaat.

De prelogopedist kan helpen bij het makkelijker leren drinken of eten door bijvoorbeeld een andere fles, andere houding of ander eten te adviseren. Ook kan uw kind opgenomen zijn met chronische voedingsproblemen. De prelogopedist participeert dan in de multidisciplinaire aanpak.

Prelogopedie op de polikliniek

Mogelijk is uw kind niet (meer) opgenomen, maar komt het wel bij ons ter controle. Voor het Follow-up spreekuur werken de kinderarts, de prelogopedist en kinderfysiotherapeut samen. Dit spreekuur is gericht op het volgen van de (eet- en drink)ontwikkeling als uw kind te vroeg geboren is en/of uw kind extra medische aandacht nodig heeft gehad rondom de geboorte.

Naast dit spreekuur zien we ook kinderen op aanvraag van de kinderarts, ter ondersteuning van de diagnostiek of voor behandeling van eet- of drinkproblemen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: