Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Voedingsproblemen bij jonge kinderen

Een preverbaal logopedist behandelt jonge kinderen met problemen in de drink- en eetontwikkeling. Deze ontwikkeling kan, direct na de geboorte of later om verschillende redenen anders lopen. De preverbaal logopedist verzamelt informatie van de ouders, de kinderarts en de andere disciplines, voert onderzoek uit en observeert een voedingsmoment. Hierna geeft de preverbaal logopedist adviezen.

Preverbale logopedie tijdens opname in het ziekenhuis

vragen te helpen in de behandeling van uw kind. Dit kan zijn omdat uw kind te vroeg geboren is.  De logopedist kijkt dan samen met u wat uw kind al goed kan en wat hij/zij nodig heeft om verder te kunnen ontwikkelen.

Het is ook mogelijk dat uw kind de eerste dagen, weken of maanden moeite heeft met de voeding en de arts de logopedist vraagt bij het drinken van uw kind mee te kijken. Het kan ook dat uw kind onrustig is, omdat het nog niet helemaal goed kan drinken.

De preverbaal logopedist kan helpen bij het makkelijker leren drinken of eten door bijvoorbeeld een andere fles, andere houding of ander eten te adviseren. Ook kan uw kind opgenomen zijn met chronische voedingsproblemen. De preverbaal logopedist werkt dan samen met de arts en andere hulpverleners.

Preverbale logopedie op de polikliniek

Mogelijk is uw kind niet (meer) opgenomen, maar komt het wel bij ons voor controle. Voor het Follow-up spreekuur werken de kinderarts, de preverbaal logopedist en kinderfysiotherapeut samen. Dit spreekuur is gericht op het volgen van de (eet- en drink)ontwikkeling als uw kind te vroeg geboren is en/of uw kind extra medische aandacht nodig heeft gehad rondom de geboorte.

Naast dit spreekuur zien we ook kinderen de kinderarts als de kinderarts daarom vraagt, om te helpen met een diagnose of voor behandeling van eet- of drinkproblemen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: