Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Verdoving van het been

U krijgt binnenkort een behandeling aan uw been of voet. In overleg met de anesthesioloog of tijdens de preoperatieve screening heeft u besloten dat de de behandeling onder plaatselijke verdoving (zo nodig met een slaapmiddel, algehele verdoving of een ruggenprik) gebeurt. Hier leest u meer informatie.

Voorbereiding thuis 

Ook bij plaatselijke verdoving van het been is het erg belangrijk dat u voor de operatie nuchter bent. Dit betekent dat uw maag leeg moet zijn. Meer informatie hierover vindt u in de bijgevoegde 'instructies voor de operatie'. Lees deze informatie grondig door want als u niet nuchter bent, gaat de operatie niet door.

Voorbereiding in het ziekenhuis 

In de voorbereidingsruimte krijgt u een infuus in een bloedvat van de handrug of onderarm. Hierdoor kan zo nodig vocht of medicatie worden toegediend. Op de borst krijgt u stickers voor de hartbewaking. U krijgt een bloeddrukband om de bovenarm en een knijpertje op de vinger om het zuurstofgehalte in het bloed te bewaken.

Toedienen van de verdoving 

De manier waarop uw been verdoofd wordt, wordt bepaald door de plaats waar u aan uw been geopereerd wordt. Er is een verdoving mogelijk via een prik in de bil en/of de lies en/of de knieholte. Bij het Pre Operatieve onderzoek zal de arts met u bespreken welke verdoving in uw geval noodzakelijk is.

De anesthesioloog zoekt door middel van een echoapparaat en een naald, die verbonden is met een zeer zwakke elektrische stimulator,de juiste zenuw op in de knieholte, de bil of de lies. Door de huid heen prikken is even gevoelig. Als u lichte schokjes of trillingen voelt, is de zenuw gevonden en wordt de verdoving ingespoten.

Deze techniek wordt gebruikt voor extra pijnstilling van voet- en/of knie-operaties. De verdoving kan tot 24 uur werken. Tot die tijd kunt u niet staan op dit been.

Tijdens de operatie 

Als dat met u afgesproken is krijgt u op de operatiekamer het slaapmiddel, de algehele verdoving of de ruggenprik. De anesthesioloog of de anesthesiemedewerker blijft tijdens de operatie aanwezig. Hij controleert onder andere uw hartslag, bloeddruk en ademhaling. Als de verdoving onvoldoende werkt wordt via het infuus extra pijnstiller en/of slaapmiddel gegeven. Na de operatie worden de controles voortgezet op de uitslaapkamer. Zodra u goed wakker bent en hartslag en bloeddruk stabiel zijn, kunt u terug naar de afdeling.

Let op! 

Zolang het been nog een beetje verdoofd is (de eerste 24 uur kan de verdoving nog niet geheel zijn uitgewerkt), moet u voorzichtig zijn met lopen: u heeft nog niet de volledig controle over de spieren in het been, en daardoor een verhoogde kans op vallen.

Opmerking 

Rijnstate is een opleidingsziekenhuis. U zult daarom zowel anesthesiologen als anesthesiologen in opleiding tegenkomen. Ook kan het voorkomen dat degene die de verdoving toedient een ander is dan degene die u tijdens het Pre Operatieve Spreekuur (POS) gesproken heeft.

Vragen 

Met vragen over de verdoving kunt u terecht bij de medewerkers van de Pre operatieve screening, telefoonnummer 088 – 005 6172. Met vragen over de operatie kunt u contact opnemen met uw specialist.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: