Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Uw afspraak op de polikliniek

U heeft een polikliniekafspraak met een medisch specialist van Rijnstate. Dit ziekenhuis behoort tot een van de grote opleidingsziekenhuizen in Nederland. Jonge artsen worden hier door ervaren medisch specialisten opgeleid in het specialisme van hun keuze. Voor u betekent het dat bij uw behandeling een medisch specialist in opleiding of een co-assistent betrokken kan zijn.

Als opleidingsziekenhuis heeft Rijnstate de meest actuele kennis in huis en wordt u volgens de nieuwste behandelmethoden en inzichten geholpen. 

De specialist in opleiding 

Specialisten in opleiding zijn afgestudeerde artsen die in opleiding zijn tot medisch specialist. Zij voeren onder supervisie zelfstandig de behandelingen en operaties uit waartoe zij bevoegd zijn. Als u een behandeling of operatie moet ondergaan in Rijnstate, bestaat dus de kans dat u met een specialist in opleiding te maken krijgt. Dit kan een ander zijn dan de specialist (in opleiding) die u op de polikliniek spreekt (de 'eerste behandelaar' of 'behandelend arts'). Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde medisch specialist dan kunt u dit aangeven. Indien mogelijk wordt hier rekening mee gehouden.

Mocht uw polikliniekbezoek leiden tot een klinische opname dan zult u merken dat de artsen in opleiding ook op de klinische afdeling werkzaam zijn.

De co-assistent 

Co-assistenten zijn medisch studenten die in het vijfde of zesde jaar van hun studie geneeskunde zitten. Het theoretische deel van hun opleiding hebben zij achter de rug. In het ziekenhuis doen ze praktijkervaring op.

Tijdens uw bezoek aan de polikliniek kunt u worden gevraagd om mee te werken aan twee consulten: eerst bij de co-assistent en vervolgens bij uw behandelend specialist. Eventuele lichamelijke onderzoeken kunnen in sommige gevallen (deels) twee keer plaatsvinden. Uw polikliniekbezoek zal hierdoor langer duren. Wij vragen uw medewerking. Alleen dan is het mogelijk om de toekomstige artsen/verpleegkundigen goed op te leiden. 

Vragen  

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze informatie kunt u terecht bij de polikliniek assistent, verpleegkundige of uw behandelend arts.

Bezoekadressen 

Rijnstate Arnhem
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

Rijnstate Elst
Stationsplein 2
6662 NC Elst

Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar
Hunneveldweg 14A
6903 ZN Zevenaar

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: