Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Stress-echocardiografie

In overleg met uw arts heeft u besloten dat u binnenkort een onderzoek van uw hart krijgt. Dit onderzoek noemen we stress-echocardiografie. Hier leest u meer over dit onderzoek.

Wat is een stress-echocardiografie? 

Een echocardiografie is een echo, waarbij bewegende beelden worden gemaakt van uw hart. Dit kunt u vergelijken met een echo bij zwangere vrouwen. Bij een stress-echocardiografie onderzoeken we de werking van uw hart bij inspanning. Hiervoor versnellen we de hartslag met het middel Dobutamine. U krijgt dit via een infuus in uw bloed. Terwijl u rustig op de onderzoeksbank ligt, versnelt uw hartslag. Dit kan een vreemde ervaring zijn.

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek? 

Het is belangrijk dat u op de dag van het onderzoek 's morgens geen bètablokker inneemt (bijvoorbeeld Metoprolol of Bisoprolol). Soms moet u al de dag voor het onderzoek met dit medicijn stoppen. Als u deze medicijnen gebruikt, geeft uw cardioloog u informatie over het stoppen. Het kan zijn dat dit niet met u besproken is. In dat geval neemt u alleen op de ochtend van het onderzoek geen bètablokker in. Na het onderzoek mag u deze weer gewoon gebruiken.

Zorg dat u voor het onderzoek normaal gegeten heeft.

Zorg ervoor dat u na het onderzoek niet zelf naar huis hoeft te rijden. Kom samen met iemand of met het openbaar vervoer.

Hoe gaat het onderzoek? 

U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling Hartfunctie. Aan het begin van de gang staat een aanmeldzuil. Hier meldt u zich aan met uw Rijnstatekaart. De aanmeldzuil geeft aan in welke wachtkamer u kunt gaan zitten. Een echolaborant haalt u op uit de wachtkamer. Hij of zij vraagt u om uw bovenkleding uit te trekken en op de onderzoeksbank te gaan liggen. De laborant maakt eerst een ECG (hartfilmpje), meet uw bloeddruk en maakt echobeelden in rust. De laborant prikt daarna een infuusnaaldje in uw arm en sluit dit aan op de infuuspomp.

Via dit infuus komt de Dobutamine in uw bloed. De dosis wordt in stapjes verhoogd, totdat uw maximale hartslag is bereikt. Dit duurt 15 tot 20 minuten. Ondertussen maakt de laborant echobeelden en controleert regelmatig uw bloeddruk. De laborant houdt uw hartritme (ECG) voortdurend via een monitor in de gaten.

Het onderzoek duurt, samen met de voorbereidingen, ongeveer 45 minuten.

Complicaties, bijwerkingen en nazorg 

Tijdens het onderzoek kunt u klachten krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld, hartkloppingen, druk of pijn op de borst, stijging of daling van de bloeddruk, misselijkheid of hoofdpijn. Meld deze klachten altijd aan de laborant. Meestal komen deze klachten door de Dobutamine. Het stoppen van het infuus zorgt er voor dat de klachten meestal weer snel verdwijnen.

Na het onderzoek blijft u nog ongeveer tien minuten in de wachtkamer om uit te rusten. Daarna kunt u weer naar huis. U kunt zich in de uren na het onderzoek nog wat moe voelen. We adviseren u daarom niet zelf naar huis te rijden.

Wanneer krijgt u de uitslag van het onderzoek? 

Bij het onderzoek is een cardioloog aanwezig. Deze neemt de voorlopige uitslag met u door. Tijdens uw eerstvolgende bezoek aan de polikliniek neemt uw eigen cardioloog de onderzoeksresultaten met u door.

Waar gebeurt het onderzoek? 

Een stress-echocardiografie gebeurt op de afdeling Hartfunctie van Rijnstate Arnhem, looproute 13.

Kunt u niet komen? 

Als u niet op uw afspraak kunt komen, laat dit ons dan minimaal 24 uur voor uw afspraak weten.

Heeft u vragen? 

U kunt altijd vragen stellen voor of na het onderzoek. Mocht u thuis nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Hartfunctie. Onze medewerkers beantwoorden uw vragen graag.

Telefoonnummer 

Afdeling Hartfunctie Rijnstate Arnhem: 088 - 005 7789

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: