Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Slaapcursus

Bent u in behandeling bij de afdeling Psychiatrie van Rijnstate Arnhem en heeft u last van slaapproblemen, dan biedt de afdeling een cursus aan om u te helpen deze problemen op te lossen.

Doel 

Het doel van de cursus is om uw slaapproblemen aan te pakken door uw gedrag en houding te veranderen.

Inhoud van de slaapcursus 

De cursus vindt plaats in een groep, die bestaat uit 8 tot 10 deelnemers. De cursus wordt gegeven door een regieverpleegkundige en een gedragstherapeut. U leert in zes wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur op meerdere manieren uw slaapprobleem te ondervangen. Er wordt van u gevraagd wekelijks huiswerk te maken zoals: 

  • het bijhouden van de uren die u per nacht slaapt;
  • het achterhalen van gedachten en houding ten aanzien van slap;
  • het treffen van piekerbeperkende maatregelen, piekermanagement;
  • het doen van ontspanningsoefeningen;
  • het doen van oefeningen die onderbrekingen van de slaap tegengaan.

Daarnaast kunt u informatie en advies verwachten over: 

  • het dag- en nachtritme: regelmaat, rustmomenten overdag, verdeling van energie, slaaptijden;
  • de omgeving: slaapkamer en bed;
  • voedingsgewoonten: alcohol en cafeïnegebruik aanpassen en eventueel in overleg met arts slaapmedicatie afbouwen.

Aanmelding 

Uw behandelend psychiater of een andere behandelaar van de afdeling Psychiatrie verwijst u door voor deze cursus.

Locatie 

Behandelhuis afdeling Psychiatrie Rijnstate Arnhem.

Onkosten 

Voor de vergoeding van de kosten verzoeken wij u eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Meer informatie 

Voor informatie kunt u terecht bij uw behandelaar of bij het secretariaat van de afdeling Psychiatrie, telefoonnummer 088-005 7321. U kunt ook mailen naar psychiatrietherapie@rijnstate.nl

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: