Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Na een tandheelkundige behandeling onder algehele anaesthesie

Vandaag hebt u een tandheelkundige behandeling onder algehele anaesthesie (narcose) ondergaan. Hier staat beschreven wat u kunt verwachten na de behandeling.

Indien er één of meer kiezen zijn getrokken 

Pijn en zwelling 

U hebt pijnstilling via het infuus en een plaatselijke verdoving in uw mond gekregen. Deze zijn na ongeveer twee tot vier uur uitgewerkt. U kunt dan pijn krijgen. Deze is goed te bestrijden met pijnstillers zoals paracetamol en ibuprofen óf de medicijnen die de anesthesioloog u heeft voorgeschreven.
Door de ingreep kan de wang opzetten. De zwelling is na twee dagen het hevigst en slinkt dan langzaam. Soms ontstaat er ook een bloeduitstorting, de wang verkleurt dan en blijft langer dik. Dit trekt vanzelf weer weg.
Het is mogelijk dat u na de behandeling de mond niet goed kunt openen. Dit is vooral het geval als u achter in de mond bent behandeld. Na enkele dagen herstelt dit. U kunt zelf oefenen door de mond af en toe steeds verder te openen.

Nabloeding 

Tot 24 uur na de behandeling zal de wond enigszins nabloeden. Meestal gaat dit vanzelf over.
Het is normaal dat het speeksel rood gekleurd is, dit is geen nabloeding.
Wanneer het bloeden erger wordt, mag u absoluut niet spoelen. Wel kunt u het volgende doen: 

  • neem een gaasje of schone zakdoek en maak daarmee de mond schoon en droog.
  • Pak een tweede gaasje en vouw dat dubbel of leg een knoop in een schone zakdoek.
  • Leg het opgevouwen gaasje op de wond.
  • Houd de tanden een half uur stevig op elkaar. Belangrijk is dat er druk op de wond wordt uitgeoefend.

Voeding 

De eerste twee dagen na de behandeling kunt u wat moeilijk eten. Zachte voeding is dan het beste, zoals yoghurt, vla en brood zonder korsten. Ook kunt u het eten pureren. U mag wel uw normale etenstijden en hoeveelheden aanhouden. Voedsel en dranken moeten bij voorkeur lauw zijn.

Verdere verzorging 

Het is beter de eerste dag na de ingreep de mond zo min mogelijk te spoelen. Het is wel belangrijk dat u tanden en kiezen poetst, maar wees voorzichtig in de buurt van de wond. Vanaf de tweede dag dient u ook de wond en hechtingen voorzichtig schoon te borstelen.
Naast het poetsen kunt u ook een mondspoelmiddel (bijvoorbeeld PerioAid®) gebruiken.

Hechtingen 

In de meeste gevallen is het tandvlees gehecht met materiaal dat vanzelf oplost na één tot drie weken.

Waarschuwingen 

Roken en drinken van alcohol wordt de eerste dagen na de ingreep ontraden. Beide zijn niet bevorderlijk voor de genezing van de wond. 

Het is verstandig voor overleg contact op te nemen met het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, telefoonnummer: 088-005 7711 of ’s avonds met uw (dienstdoende) tandarts als: 

  • u koorts krijgt boven de 39 °C (een geringe verhoging is normaal);
  • na vier of vijf dagen de pijn of zwelling niet afneemt maar juist erger wordt;
  • de wond hevig blijft bloeden, nadat u de wond een half uur heeft dichtgehouden met een gaasje;
  • u vragen heeft of zich ongerust maakt.

In geval van een nabloeding kunt u ook contact opnemen met het ziekenhuis, telefoonnummer: 088-005 8888.

Indien er na de ingreep een kunstgebit is geplaatst 

Het is belangrijk de prothese in te houden. Uw tandarts of tandprotheticus zal het gebit één of twee dagen na de ingreep uitdoen en de wonden controleren. Eventuele drukplaatsen worden ontlast. Het gebit werkt als een drukverband. Als u uw prothese te vroeg uitdoet, is de kans groot dat als gevolg van zwelling u het gebit niet meer op de plaats krijgt. Na dit controle bezoek, doet u de prothese na iedere maaltijd uit en spoelt u deze af met water, ook uw mond kunt u dan schoonspoelen. Gebruik de eerste twee weken het mondspoelmiddel PerioAid, dit bevordert de genezing van de wonden.

Indien er tanden of kiezen zijn gevuld 

Vullingen kunnen napijn veroorzaken. De klachten nemen veelal in de loop van de tijd af, maar kunnen in sommige gevallen maanden aanhouden. Tijdens de behandeling onder algehele anaesthesie is het moeilijk de juiste hoogte van de vulling te bepalen. De vulling kan daarom te hoog zijn. Als dit het geval is, dient u dat bij de controle-afspraak aan te geven. Dit is belangrijk omdat de hierdoor ontstane overbelasting van de tand of de kies na verloop van tijd pijn kan veroorzaken. In een enkel geval kan na de behandeling de tand of de kies gaan ontsteken. Dit uit zich in een hevig kloppende pijn waarbij er ook zwelling kan optreden. U dient voor behandeling contact op te nemen met uw tandarts.
Bij ernstige problemen buiten de polikliniekspreekuren (voor 8.30 - na 17.00 uur en weekenden) kunt u contact opnemen met de eigen (dienstdoende) tandartspraktijk.

In te vullen door behandelend tandarts: 

Maakt u alstublieft een controle-afspraak voor over twee weken bij het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, telefoonnummer: 088-005 7711. 

O ja         O nee, niet nodig.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: