Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

FFR-meting/dotterbehandeling

U krijgt binnenkort een FFR-meting/dotterbehandeling. Dit gebeurt op de afdeling Hartkatheterisatie (HCK) in Rijnstate Arnhem. Hier leest u hier meer over.

Wat is een FFR-meting en een dotterbehandeling?

Niet iedere vernauwing van een kransslagader hoeft gedotterd te worden. Met een FFR-meting (Fractional Flow Reserve) onderzoeken we hoe erg de kransslagader vernauwd is. Op basis van de FFR-meting kan de cardioloog besluiten om de onderzoeksresultaten voor te leggen aan het hartteam. Het hartteam bespreekt dan welke behandeling voor u het beste is.

Soms besluit de cardioloog naar aanleiding van de FFR-meting om direct over te gaan tot een dotterbehandeling.

Bij een dotterbehandeling halen we een vernauwing of verstopping in een kransslagader weg door op die plek een ballonnetje op te blazen. Meestal plaatsen we daarbij ook een stent, om ervoor te zorgen dat de ader niet terugveert. Een dotterbehandeling noemen we ook wel een PCI. Dit staat voor Percutane Coronaire Interventie.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: