Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Echocardiografie

In overleg met uw arts heeft u besloten dat u binnenkort een onderzoek krijgt van uw hart: een echocardiografie. Hier leest u meer over dit onderzoek en wat u kunt verwachten. 

Wat is een echocardiografie? 

Een echocardiografie is een echo van het hart. Hierbij worden bewegende beelden van het hart gemaakt. Met dit onderzoek bekijken we de werking van uw hartspier en hartkleppen.
Bij dit onderzoek gebruikt de laborant een transducer. Dit is een apparaatje dat geluidsgolven naar het hart stuurt. De geluidsgolven bewegen door uw huid en andere weefsels naar uw hart. Ze worden teruggekaatst als echo’s en de computer maakt hier beelden van. De beelden worden opgeslagen en de cardioloog beoordeelt deze beelden. 

Hoe verloopt het onderzoek? 

U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling Hartfunctie in Rijnstate Arnhem, Rijnstate Zevenaar of Rijnstate Elst. In de afsprakenbrief staat op welke locatie u wordt verwacht.

U meldt zich aan bij de aanmeldzuil met uw Rijnstatekaart. De aanmeldzuil geeft aan in welke wachtruimte u kunt gaan zitten. De echolaborant haalt u op uit de wachtruimte. In de onderzoekskamer trekt u uw bovenkleding uit en gaat u op de onderzoeksbank liggen. U ligt hierbij op uw linkerzij. 
Om de echobeelden te maken houdt de laborant een apparaatje (de transducer) tegen uw borstkas. Soms moet de laborant hierbij iets harder drukken. De laborant doet wat gel op het apparaatje om de geluidsgolven beter te geleiden. Om goede beelden te maken moet u af en toe van houding veranderen. 

Het onderzoek duurt 20 tot 30 minuten. 

Kunt u niet komen? 

Als u niet op uw afspraak kunt komen, laat dit ons dan minimaal 24 uur voor uw afspraak weten. Dan kunnen wij nog iemand anders in uw plaats oproepen. 

Wanneer krijgt u de uitslag?  

U krijgt de uitslag bij uw eerstvolgende bezoek aan de polikliniek. De cardioloog vertelt u dan ook of er nog extra onderzoek nodig is.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: