Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Uiteraard zijn alle zwangeren welkom bij ons. Landelijk, en dus ook binnen Rijnstate, hebben we echter te maken met schaarste van gespecialiseerd personeel. Daardoor kan het voorkomen dat u (en uw kindje) mogelijk voor of na de geboorte niet in het ziekenhuis van uw voorkeur kunt blijven. We doen er natuurlijk alles aan om de kans op overplaatsing zo klein mogelijk te maken.

Bevallen bij Rijnstate

U bent van plan om te bevallen in Rijnstate Arnhem. Hier vindt u praktische informatie over bevallen in ons ziekenhuis en over het maken van een bevalplan.

Wanneer belt u ons? 

U kunt contact met ons opnemen bij onderstaande situaties. Onze telefoonnummers staan onder Contact.

  • Weeën
    Wanneer de weeën gedurende een uur om de 4-5 min komen neemt u contact op met het ziekenhuis, tenzij de arts dat anders met u heeft afgesproken. Weeën zijn regelmatige samentrekkingen van de baarmoeder die steeds vaker komen en pijnlijker worden in de tijd.
  • Gebroken vliezen
    De bevalling begint in 10% van de gevallen met het breken van de vliezen. Het is soms moeilijk te constateren dat uw vliezen gebroken zijn. Veel zwangeren denken dat het breken van de vliezen gepaard gaat met een hele plons vruchtwater ineens. Maar als het hoofdje diep is ingedaald, of er treedt hoger in de vliezen een scheurtje op, verliest u meestal druppels vruchtwater en niet een hele plons in één keer. Bij twijfel kan u een wegwerpluier omgekeerd in uw onderbroek leggen om wat vocht op te vangen zodat de arts of klinisch verloskundige dit kan bekijken in het ziekenhuis.
  • Bloedverlies
  • Als je je kind minder voelt bewegen
  • Twijfel en vragen

De bevalling 

Naar het ziekenhuis 
Via de hoofdingang kunt u zich melden bij de balie van de verloskamers (eerste verdieping). Na 21.00 uur is de hoofdingang gesloten, u meldt zich dan bij de Spoedeisende hulp.

CTG: Cardio Toco Grafie 
Bij aankomst op de verloskamers wordt de CTG (Cardio Toco Grafie) registratie aan gesloten. Hiermee wordt gedurende de bevalling de conditie van de baby en de weeën geregistreerd. Dit kan extern- en intern geregistreerd worden, afhankelijk van het verloop en stadium van de bevalling.

Extern CTG 
Er wordt met een soort dop dóór de buikwand naar de hartslag van de baby geluisterd. Daarnaast heeft u nog een dop op uw buik om de weeënactiviteit te registreren.

Intern CTG 
Er wordt een schedel elektrode (een dun draadje) net onder de huid op het hoofdje van de baby gedraaid om nauwkeurig de hartslag te registreren. U heeft dan nog één dop op de buik om de weeën te registreren.

Mobiele CTG 
Indien u gebruik wilt maken van de douche of het bad maken we gebruik van draadloos registratie systeem, zodat we de hartslag van uw kindje kunnen blijven registreren.

Begeleiding 
Gedurende de bevalling wordt u begeleid door een arts assistent of een klinisch verloskundige, in samenwerking met een obstetrie verpleegkundige. Mogelijk (en in overleg) is er een co-assistent of leerling verpleegkundige aanwezig tijdens de bevalling. Indien de verpleegkundige, arts of klinisch verloskundige niet op de kamer aanwezig zijn, wordt het CTG nauwkeurig in de gaten gehouden in de centrale bewakingspost. Er is dus altijd toezicht op het CTG.

Breken van de vliezen 
Indien de vliezen niet spontaan gebroken zijn, kunnen de vliezen ook kunstmatig gebroken worden met behulp van een vliezenbreker (een soort haaknaald van plastic). In de vliezen zitten geen zenuwen en dit is dus ook geheel gevoelloos.

Houdingen 
Indien de conditie van u en de baby het toelaten kunt u in verschillende houdingen de weeën opvangen en bevallen. Ook kunt u gebruik maken van het bad of douche om de weeën op te vangen.

Pijnstilling 
Indien u dat wenst kunt u, afhankelijk van het verloop van de bevalling, in overleg met de arts of klinisch verloskundige, pijnstilling krijgen. Meer informatie daarover vindt u in de folder ‘Pijnstilling’.

Medische interventies 
Indien er medische interventies nodig zijn (zoals een infuus prikken, vliezen breken, medicatie toedienen, etc.) wordt dit altijd in overleg met u gedaan. Bij spoedsituaties wordt de uitleg beperkt, maar krijgt u achteraf uitgebreide uitleg.

Na de bevalling 

Huid op huid contact 
Als de baby geboren is en in goede conditie is, is het streven dat de baby tot zeker een uur na de geboorte op de buik bij moeder blijft liggen. Huid op huid contact bevordert de moeder/kind binding en draagt positief bij aan het slagen van de borstvoeding.

Navelstreng doorknippen 
De navelstreng mag doorgeknipt worden door partner of moeder. Dit gebeurt pas wanneer de navelstreng is “uitgeklopt”, indien de conditie van moeder en kind dit toelaat. Als u het wilt dan mag de placenta (moederkoek) mee naar huis genomen worden. Zo niet gaat deze mee met het afval van het ziekenhuis.

Naar huis 

Als het na de bevalling goed gaat met moeder en kind en er is geen sprake van een medische indicatie waarvoor u in het ziekenhuis moet blijven dan mag u ongeveer twee uur na de bevalling naar huis.

Zorg dat u het telefoonnummer van de kraamzorg bij u heeft zodat u hen kan bellen voordat u naar huis gaat. Is er wel sprake van een medische indicatie waarvoor u moet blijven, dan gaat u naar de afdeling Geboortezorg.

De Keizersnede 

Geplande of een spoedkeizersnede 
Als u een geplande keizersnede krijgt, wordt u uitgenodigd op de polikliniek voor een intake gesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u uitgebreide uitleg over het verloop van de keizersnede en verdere opname.

Soms gaat een bevalling niet zoals gepland en moet er alsnog een keizersnede plaats vinden. Dat noemen we een “spoedkeizersnede”. Uw partner mag mee tijdens de keizersnede. Het streven is dat uw kindje, na de geboorte, bij u blijft op de operatiekamer. We leggen uw kindje op uw borst en indien u borstvoeding geeft, wordt er zo snel mogelijk geprobeerd uw kindje aan de borst te leggen.

Meer informatie kunt u lezen in de folder over de keizersnede. 

Laat uw wensen weten 

Laat aan de verpleegkundige die voor u zorgt weten wat uw wensen en/of verwachtingen zijn. Dan kunnen zij hier rekening mee houden. Communicatie gedurende de bevalling, tussen u en uw zorgverlener is van groot belang. Voor ons betekent deze communicatie een voortdurende dialoog tijdens de zwangerschap en de bevalling. Dit heeft als doel het bevorderen van het vertrouwen, respect, autonomie (beschikking van een patiënt over zijn eigen lichaam) en integriteit van alle betrokkenen.

Bevalplan 
Heeft u aanvullende wensen of verwachtingen ten aanzien van de bevalling die hier niet beschreven staan, dan kunt u gebruik maken van een bevalplan. In een bevalplan beschrijft u uw wensen rondom de bevalling. Het is bedoeld om de zorgverlener te laten weten wat u belangrijk vindt en wat uw wensen en ideeën zijn. Door een bevalplan blijft u betrokken bij de dingen die tijdens de bevalling gebeuren en de beslissingen die genomen worden. Ook op de momenten dat u zelf niet goed kunt vertellen wat u wilt. Kijk voor het maken van een bevalplan op bijvoorbeeld: www.cicli.nl of www.knov.nl.

Digitaal vragenuurtje Bevallen@Arnhem 

Drie keer per jaar kunnen zwangere vrouwen en hun partners die zich goed willen voorbereiden op de bevalling inloggen op het live Digitale Vragenuurtje. Samen met het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Arnhem organiseert Rijnstate het online vragenuur Bevallen@Arnhem. Tijdens het Digitale Vragenuurtje staat er één onderwerp centraal; alle VSV-leden leveren een bijdrage. Er wordt bijvoorbeeld uitleg gegeven over wat je kunt verwachten bij een bevalling, de medische bevalling, het kraambed en over baringspijn en de pijnstillingsmogelijkheden. Daarnaast is er uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen aan onze zorgprofessionals. Deelname is gratis.

Kijk voor actuele data en het programma van Bevallen@Arnhem op www.rijnstate.nl/bevallen.

Telefoonnummers 

Verloskamers 088 - 005 6930 (buiten kantoortijden)
Poli Gynaecologie 088 - 005 7740
(tijdens werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur)

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: