Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Bekkenfysiotherapie bij obstipatie

Hier leest u informatie over obstipatie, een goede darmwerking en hoe bekkenfysiotherapie kan helpen om klachten te verminderen. 

Wat is obstipatie? 

Bij obstipatie zijn er problemen met de ontlasting. U heeft obstipatie: 

  • als u minder dan drie keer per week ontlasting heeft
  • als u regelmatig ontlasting heeft, maar vaak hard moet persen om de ontlasting kwijt te raken 

Welke klachten geeft obstipatie? 

Obstipatie kan leiden tot weinig eetlust, een vol of opgeblazen gevoel, een harde buik, krampen, geen of late aandrang en buikpijn.
Als de endeldarm, dat is het laatste deel van de dikke darm, (over)vol is, kan dit het hele darmstelsel ontregelen. Als de darm (over)vol is, kan er dunne ontlasting langs de harde ontlasting naar buiten lekken. Dit wordt ook wel overloopdiarree genoemd. Als gevolg hiervan kunnen er ontlastingvegen in het ondergoed komen en vieze luchtjes ontstaan. 

Hoe ontstaat obstipatie? 

Obstipatie wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren zoals: ongezonde voeding, weinig beweging, verstoorde werking van de bekkenbodemspieren, overgewicht, een onregelmatig leven en psychische factoren als stress. Obstipatie kan ook het gevolg zijn van het gebruik van sommige medicijnen. 

Te weinig inname van vocht en vezels 
Om de darmen goed te laten werken, is het belangrijk om regelmatig en rustig te eten en voldoende te drinken. Er moeten genoeg vocht en vezels in uw voeding zitten. Als dit niet zo is, dan kan de ontlasting harder worden. Dit heeft invloed op het gevoel van aandrang. U krijgt dan minder of later aandrang en de ontlasting kan zich langzaam ophopen in de darm. Dat is obstipatie. 

Verstoorde werking van de bekkenbodem  
De bekkenbodem is een groep spieren die de buikholte aan de onderzijde afsluit. Deze groep spieren ligt tussen het schaambeen, het heiligbeen, het staartbeen en de zitbeenknobbels. De bekkenbodem ondersteunt de blaas en de urinebuis, de endeldarm en bij de vrouw de baarmoeder en de vagina.
Door de bekkenbodemspieren aan te spannen, is het mogelijk om urine, ontlasting en winden op te houden. Door ze goed te ontspannen is het mogelijk om probleemloos te kunnen plassen en ontlasten. Een te gespannen of niet goed werkende bekkenbodem kan obstipatie veroorzaken. Ook een ontspannen buik en buikademhaling zijn belangrijk voor een goede werking van de bekkenbodem, de darmen en het ontlasten.
Door een te hoge spierspanning verandert/vermindert het gevoel in de bekkenbodem en in de onderbuik. De darm moet dan meer moeite doen om de ontlasting naar buiten te werken. Dit kan ook pijn geven in de onderbuik en de lage rug.
Wordt de bekkenbodem tijdens het ontlasten niet of niet genoeg ontspannen, dan kunt u de ontlasting niet of maar gedeeltelijk kwijtraken. Hierdoor kunt u een vol gevoel blijven houden. 

Wat kan de bekkenfysiotherapeut voor u betekenen? 

Bij de behandeling van obstipatie is de eerste stap dat u zich bewust wordt van uw bekkenbodemspieren. U bespreekt met uw bekkenfysiotherapeut wat er nodig is om uw bekkenbodem en de bijbehorende organen goed te laten werken. Bijvoorbeeld: juist toiletgedrag en genoeg inname van vocht en vezels.
Daarna leert u hoe u uw bekkenbodemspieren weer goed gebruikt door deze bewust en gecontroleerd aan te spannen en te ontspannen. Hierbij kan de geregistreerde bekkenfysiotherapeut gebruikmaken van biofeedback. Hierbij wordt op een beeldscherm de spanning van uw bekkenbodemspieren zichtbaar gemaakt. Ook kan gebruikgemaakt worden van elektrostimulatie en van de rectale oefenballon. Daarnaast besteedt de bekkenfysiotherapeut aandacht aan ademhalings- en ontspanningsoefeningen. 

Wilt u meer weten over bekkenfysiotherapie, kijk dan op de website van de Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie.  

Geregistreerde bekkenfysiotherapeuten 
De bekkenfysiotherapeuten van Rijnstate zijn geregistreerd in het deelregister bekkenfysiotherapie van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland (KRF NL) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Wordt bekkenfysiotherapie vergoed? 

Controleer bij uw zorgverzekeraar of u verzekerd bent voor bekkenfysiotherapie.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: