Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Behandelaanbod PAAZ

U bent door uw arts verwezen naar de polikliniek Psychiatrie, onderdeel van de Zorgeenheid Psychiatrie/PMU van Rijnstate. Hier leest u welke behandelingen daar mogelijk zijn.

Behandelaanbod

Op het Diagnose en Advies Spreekuur kan de patiënt, op verzoek van de huisarts, worden gezien en onderzocht door één van de psychiaters van de polikliniek. In principe is dit eenmalig. Hierna volgt een advies aan de huisarts voor verdere behandeling of verwijzing. De psychiaters proberen de patiënt binnen enkele weken te zien. De huisarts krijgt binnen die periode ook schriftelijk antwoord op de vragen.

Op het reguliere spreekuur houden alle psychiaters spreekuur. In principe kunnen alle (verdenkingen op) psychiatrische stoornissen hier worden gediagnosticeerd en behandeld. Als bij de klachten ernstige psychosociale en/of sociaal psychiatrische problematiek op de voorgrond staat, wordt de patiënt meestal doorverwezen naar een GGZ-instelling in de buurt.

Het avondspreekuur op dinsdagavond biedt de patiënt de mogelijkheid de psychiaters tot 20.00 uur te bezoeken voor een controleafspraak. Dit geeft patiënten die overdag werken, of die liever niet het drukke ziekenhuis overdag bezoeken, de mogelijkheid toch op het spreekuur te komen. Nieuwe patiënten kunnen hier vooralsnog niet terecht.

Het spreekuur complexe patiënten met somatische comorbiditeit is bestemd voor patiënten die specifieke diagnostiek en eventuele behandeling nodig hebben, bijvoorbeeld bij (het vermoeden van) gecombineerde psychiatrische en lichamelijke aandoeningen (zoals zwangerschap, neurologische aandoeningen of suikerziekte).

Cognitieve gedragstherapie 

Cognitieve gedragstherapie wordt op de polikliniek geboden door klinisch psychologen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen die geregistreerd zijn als cognitieve gedragstherapeut. Deze therapie helpt de patiënt inzicht te krijgen in het gedrag en de manier van denken. Vaak wordt er gewerkt met huiswerkopdrachten.

Systeemtherapie 

Systeemtherapie wordt op de polikliniek gegeven door een geregistreerd systeemtherapeute. Patiënten die naar de psychiater worden verwezen en waarbij een indicatie is voor (eventueel aanvullende) partner-, relatie-, gezins-, en/of systeemtherapie, kunnen door haar worden behandeld.

Lichttherapie* 

Lichttherapie wordt gegeven aan patiënten met seizoensgebonden stemmingsstoornissen. Patiënten kunnen hiervoor naar de psychiater worden verwezen. Een gespecialiseerd verpleegkundige begeleidt de patiënten tijdens de behandeling en volgt door middel van meetinstrumenten (psychometrische vragenlijsten) het effect van de behandeling.

Poliklinische elektroconvulsietherapie (ECT)* 

Poliklinische elektroconvulsietherapie (ECT) wordt soms toegepast bij patiënten met stemmingsstoornissen die niet reageren op reguliere behandeling. Meestal zijn deze patiënten eerst opgenomen geweest op de afdeling Psychiatrie. Als het beter gaat met de patiënt kan de ECT eventueel poliklinisch worden voortgezet. De psychiaters voeren de ECT uit en de patiënt krijgt extra controles bij de ECT-verpleegkundige.

Hardlopen als therapie* 

Tijdens de 'runningtherapie' leert de patiënt om minimaal twee keer per week een half uur ontspannen (hard) te lopen. Het is bewezen dat fysieke inspanning effectief kan zijn bij klachten van depressiviteit, angst en spanning. De loopgroep krijgt begeleiding van de verpleegkundige of activiteitentherapie en fysiotherapeuten. Patiënten kunnen ook vanuit de polikliniek deelnemen aan deze groep.

De (taakgerichte) leergroepen 

De (taakgerichte) leergroepen worden begeleid door de klinisch psycholoog, psychotherapeut, systeemtherapeut of gespecialiseerd verpleegkundige. Meestal wordt elke groep door twee medewerkers begeleid. Er zijn verschillende leergroepen, zoals cognitieve therapie, mindfullness groep, training sociale vaardigheden en diverse trainingsgroepen voor algemene en specifieke vaardigheden. Het volgen van deze leergroep is nuttig als de patiënt het bijvoorbeeld moeilijk vindt voor zichzelf op te komen of verlegen, teruggetrokken of angstig is in sociale situaties. Het stelt de patiënt in de gelegenheid om probleemgebieden te delen met anderen en samen aan een oplossing te werken.

Beeldende creatieve therapie 

Er zijn diverse behandelmodules die poliklinisch kunnen worden gegeven, bijvoorbeeld voor behandeling van een depressieve stoornis en voor rouwverwerking. De module "vanuit stilstand naar beweging" is bijvoorbeeld een gedragstherapie voor depressieve patiënten, waarbij een beeldende en creatieve werkvorm wordt toegepast. Het gaat hierbij om bewustwording van voelen, denken en gedrag. Door het aanbieden van gerichte ervaringen oefent de patiënt gedragsveranderingen. De module rouwverwerking helpt de patiënt het verstoorde rouwproces te verwerken.

Meer informatie 

Van de gemarkeerde onderdelen zijn specifieke folders beschikbaar via het secretariaat Psychiatrie of de afdeling patiëntenvoorlichting. Deze folderteksten zijn ook te downloaden op www.rijnstate.nl.

Wanneer u meer informatie wilt hebben over een van deze behandelingen, zal de psychiater of de psychiatrisch verpleegkundige uw vragen graag beantwoorden.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: