Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Aspecifieke pijn op de borst-klachten

U bent opgenomen geweest op de afdeling Eerste Hart Hulp (EHH) van Rijnstate. Hier vindt u informatie over de diagnose ‘aspecifieke thoracale klachten’ en het op de EHH gevoerde medisch beleid.

Wat betekent de diagnose aspecifieke thoracale klachten? 

Aspecifieke thoracale klachten is geen medische diagnose, maar een verzamelnaam voor een grote groep van verschillende niet goed te duiden klachten van pijn, druk of een onbehaaglijk gevoel op of in de borstkas, de rug, de hals of de armen.

Hoe wordt deze diagnose gesteld? 

Wanneer u naar de EHH wordt verwezen met klachten van pijn, druk of een onbehaaglijk gevoel op of in de borstkas, de rug, de hals of de armen (door de cardioloog vaak eenvoudigweg ‘pijn op de borst’ genoemd) zal de cardioloog op de EHH eerst kijken of sprake is van een acute aandoening van het hart, zoals een hartinfarct, een ontsteking van het hartzakje of een hartritmestoornis. Dit gebeurt door een aantal gegevens te combineren; het opnamegesprek, het lichamelijk onderzoek, het hartfilmpje ( ECG) en laboratoriumuitslagen. Afhankelijk van de duur van de klachten is eventueel nog een tweede keer laboratoriumonderzoek nodig om een acuut probleem aan het hart definitief uit te sluiten.

Indien er geen aanwijzingen worden gevonden voor een acuut probleem aan het hart, dan zal op de afdeling EHH door de cardioloog worden beoordeeld of er aanwijzingen zijn voor andere meer of minder acute problemen die niet met het hart te maken hebben. Hierbij valt te denken aan maagklachten, longziekten of spierklachten. Bij verdenking op een dergelijke andere, niet-cardiale aandoening kan aanvullend onderzoek volgen, zoals het maken van een longfoto of het (nogmaals) verrichten van laboratoriumonderzoek. Soms kan ook een arts van een ander specialisme gevraagd worden om mee te kijken naar een mogelijke verklaring voor uw klachten.

Wat als er ook bij aanvullend onderzoek niets wordt gevonden?  

Het komt regelmatig voor dat bij al het verrichte onderzoek geen aanwijzingen voor acute cardiale en niet-cardiale problemen worden gevonden. Uw klachten zullen dan worden geduid als ‘aspecifieke thoracale klachten’.
Hiermee wordt niet bedoeld dat u geen klachten heeft of dat u helemaal niets mankeert. Hiermee wordt bedoeld dat er, gelukkig, bij uitgebreid onderzoek geen aanwijzingen werden gevonden voor een acute, bedreigende aandoening, waarvoor u opgenomen dient te worden in het ziekenhuis. U mag dan met duidelijke instructies naar huis. Soms volgt er poliklinisch nog aanvullend cardiologisch onderzoek en soms wordt u voor de genoemde klachten terugverwezen naar uw huisarts.

Wat te doen als de klachten terugkomen of erger worden? 

Ondanks het feit dat er bij uitgebreid onderzoek op de afdeling EHH geen medische verklaring voor uw klachten werd gevonden, kan helaas nooit met 100% zekerheid worden gesteld dat er ook echt geen onderliggend medisch probleem is. Bij terugkomen of erger worden van de klachten is het daarom verstandig om opnieuw overleg te hebben met uw eigen huisarts of de dienstdoende huisarts. In het geval van nood belt u het noodnummer 112.

Telefoonnummers 

Wanneer u nog vragen heeft beantwoordt uw behandelend cardioloog deze graag.

Polikliniek Cardiologie: 088 - 005 7789

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: