Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Actigrafie

U heeft met uw behandelend arts besproken dat u binnenkort een actigrafie krijgt. Hier leest u wat dit onderzoek inhoudt en wat u kunt verwachten.

Wat is een actigrafie?

Met een actigrafie meten we uw activiteitenpatroon over meerdere dagen. Dit doen we met behulp van de Actiwatch.

Hoe bereidt u zich voor?

Als het nodig is sturen we u voor het onderzoek een (digitale) vragenlijst. Vul deze in en neem deze, als het schriftelijk is, mee naar het ziekenhuis. 

Hoe verloopt het onderzoek?

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de aanmeldzuil op route 15 in Rijnstate Arnhem U krijgt daar een briefje waarop staat in welke wachtkamer u kunt plaatsnemen. Afhankelijk van de vraagstelling krijgt u de Actiwatch een of twee weken mee naar huis. De Actiwatch registreert uw bewegingen overdag en in de nacht en meet het lichtniveau. Zo proberen we een inzicht te krijgen in uw slaap- en waakritme. U draagt het horloge 24 uur per dag, dus dag en nacht.

U krijgt ook een dagboekje mee om dagelijks in te vullen. U krijgt van de laborant mondelinge en schriftelijke instructies over de Actiwatch en over het invullen van het dagboekje. Het aanbrengen van de Actiwatch en geven van instructies duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Daarna kunt u zonder bezwaar met eigen vervoer naar huis.

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts bij het volgende bezoek aan de polikliniek. Dit is ongeveer twee weken nadat u de Actiwatch heeft ingeleverd.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan contact op met de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF).

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: