Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde
Laatste informatie over het coronavirus

MRI van de lever

Uw arts heeft met u besproken dat er een MRI scan van de lever wordt gemaakt. In uw afspraakbevestiging ziet u wanneer en waar (in welk ziekenhuis) wij u verwachten.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding nodig. Neem daarom de voorbereiding goed door.

  • Lees het veiligheidsformulier zo spoedig mogelijk
  • Neem metaalvrije kleding (met lange mouwen en lange pijpen) mee, die geschikt is om tijdens het MRI-onderzoek te dragen

Als u niet goed voorbereid naar het onderzoek komt, kan het zijn dat het onderzoek niet door kan gaan. 

MRI-onderzoek

MRI is een methode om organen en weefsels in het lichaam zichtbaar te maken.
Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een sterk magnetisch veld en radiogolven (bij een MRI-scan gebruiken we geen röntgenstraling). Er worden signalen in het lichaam opgewekt en opgevangen door een soort antenne. De computer zet deze signalen om in beelden.

Voor het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. Deze tafel schuift voor het maken van de beelden in een soort “tunnel” (met een doorsnede van ongeveer 70 cm), zodat uw buik in het midden van het magnetische veld komt te liggen. De tunnel is aan beide kanten open.

De uitslag

De radioloog beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie.
Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie: 088 - 005 6139.

 

 

Een goede voorbereiding op het onderzoek is belangrijk!
Om het onderzoek veilig te kunnen uitvoeren zijn er enkele belangrijke aandachtspunten:

· Kom a.u.b. op tijd. Wij vragen u 10 minuten voor uw afspraaktijd aanwezig te zijn omdat we werken met een strakke tijdsplanning.

· We checken voor we beginnen of we het onderzoek bij u veilig kunnen uitvoeren. Dit doen we aan de hand van het bijgevoegde veiligheidsformulier (zie bijlage).
o Lees het veiligheidsformulier direct door: in sommige situaties vragen wij u ons zo spoedig mogelijk te bellen, zodat wij kunnen overleggen of het onderzoek door kan gaan.
o Neem het ingevulde veiligheidsformulier mee naar uw afspraak.

· De MRI-magneet trekt metalen voorwerpen aan. Metalen of magnetische voorwerpen mogen daarom niet in de MRI-ruimte.
o Neem kleding mee dat geschikt is om in de MRI te kunnen dragen:
§ wel: metaalvrije kleding bijv. joggingbroek/legging/pyjamabroek met lange pijpen en shirt/dun truitje met lange mouwen
§ niet: kleding met rits, haakjes, knopen, glitters, lovers, opdruk, metalen delen
§ niet: dunne, dry-fit of elastische (sport)kleding (dit kan warm worden tijdens de scan)
o Horloges, (bank)pasjes, creditcards, parkeerkaartje, telefoon, gehoorapparaat, sieraden, piercings, bril, sleutels, losse gebitsprothese of andere losse metalen voorwerpen moeten in het kleedhokje achterblijven (laat waardevolle spullen bij voorkeur thuis)
§ Over het algemeen zijn kronen, vaste gebitsprothesen, gebitsbeugels, gewrichtsprothese (mits langer dan 6 weken geleden geplaatst) en een spiraaltje bij vrouwen geen probleem
o Als het onderzoek van hoofd of bovenlichaam wordt gedaan kunt u tijdens het onderzoek geen oogmake-up dragen, omdat dit vaak metalen deeltjes bevat.
§ Als u permanente oogmake-up of een tatoeage heeft: wilt u dit voor de start van het onderzoek melden aan de laborant?

· Als u een handicap heeft en u verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht van ons zal vragen, verzoeken wij u dit van tevoren aan ons te melden of dit door uw behandelend arts te laten doen, bij voorkeur bij het maken van de afspraak.
o Wij zullen proberen hiermee zoveel mogelijk rekening te houden, door bijvoorbeeld extra tijd voor het onderzoek in te plannen.

· De MRI maakt een hard, ratelend geluid.
o Hiervoor krijgt u tijdens het onderzoek gehoorbescherming.

Voorbereiding
Voor het onderzoek van uw buik moet u nuchter komen.
U mag vanaf 4 uur voor het onderzoek niets meer eten, drinken of roken.
Als u medicijnen gebruikt mag u deze met een klein slokje water innemen.

Meenemen naar het ziekenhuis
· ingevuld veiligheidsformulier (zie bijlage)
· metaalvrije kleding om te dragen tijdens het onderzoek


Gang van zaken voor en tijdens het onderzoek
Nadat de laborant het veiligheidsformulier heeft gecontroleerd, kunt u zich omkleden in een kleedhokje. Daar kunt u alle metalen voorwerpen achterlaten en uw kleding aantrekken die geschikt is om tijdens het onderzoek te dragen (zie boven).
U krijgt twee bekers ananassap om op te drinken. Dit vult de maag, zodat deze het onderzoek niet verstoort.

Voordat u de MRI-ruimte binnengaat zal de laborant checken of alle metalen voorwerpen zijn verwijderd. De laborant brengt een infuusnaaldje aan in een bloedvat in de onderarm.

U komt in rugligging op de onderzoekstafel te liggen. De laborant geeft u de alarmbel en schuift u op deze onderzoekstafel in de open tunnel.
Tijdens het maken van de foto's hoort u het harde, ratelende geluid. Er worden meerdere fotoseries gemaakt, waarbij aan u regelmatig zal worden gevraagd om even uw adem in te houden.

Tijdens het onderzoek krijgt u via het infuusnaaldje een contrastvloeistof toegediend. Hiermee kunnen we de organen en bloedvaten nog beter afbeelden.
Het toegediende contrastmiddel kan in zeer zeldzame gevallen bijwerkingen veroorzaken, zoals een allergische reactie of misselijkheid. Dit kan tot enkele uren na het onderzoek optreden. Meer informatie over het contrast vindt u verderop in deze informatiebrief

Het is erg belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil en ontspannen mogelijk blijft liggen. Beweging verstoort het onderzoek.
Na afloop van het onderzoek wordt het infuusnaaldje weer verwijderd.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Nazorg
Er is geen speciale nazorg nodig na afloop van dit onderzoek.


Risico's en bijwerkingen
De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Veiligheid in verband met het sterke magnetische veld
Op de eerste pagina van deze voorlichting hebben wij u geïnformeerd over het magnetische veld en welke voorzorgsmaatregelen in verband hiermee moeten worden getroffen.

Radiogolven en magnetisch veld
Er zijn geen biologische effecten bekend van het gebruik van de MRI.

Contrastmiddel (Primovist)
Om organen, bloedvaten of afwijkingen beter te kunnen beoordelen wordt een contrastmiddel toegediend. Dit wordt toegediend via een infuus in een bloedvat. Dit verloopt vrijwel altijd zonder problemen. Het infuusslangetje wordt direct na het onderzoek verwijderd.
Wij noemen u de meest voorkomende bijwerkingen.
In een klein aantal gevallen komt een deel van de vloeistof buiten het bloedvat terecht. Dit heeft meestal geen ernstige gevolgen.
In een klein aantal gevallen treedt een allergische reactie op het contrastmiddel op. Dit bestaat meestal uit niezen, galbulten of misselijkheid. Meestal behoeft dit geen verdere behandeling, maar mocht dit wel nodig zijn dan zullen we u daarin adviseren of begeleiden.
Bij een nog kleiner aantal patiënten treden zeer zeldzame bijwerkingen op. Als u dat wenst kunt u een bijsluiter vragen van het contrastmiddel om u uitgebreid te informeren.

De risico's zijn groter als u:
· bekend bent met (ernstige) nierfunctiestoornis of in het verleden een nier- of levertransplantatie heeft gehad
· in het verleden al eens een allergische reactie op MRI-contrast (gadolinium) heeft gehad
· last heeft (of heeft gehad) van hartritmestoornissen
· weet dat u een laag kaliumgehalte in het bloed heeft
Dit willen we dan uiteraard graag voor de start van het onderzoek weten. Wij verzoeken u dit te vermelden op het veiligheidsformulier, dat u voor de start van het onderzoek invult.

Zwangerschap en borstvoeding
Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn. Meldt u daarom a.u.b. voor het onderzoek als u zwanger bent of denkt te kunnen zijn.
Als u borstvoeding geeft, adviseren wij u tot 24 uur na het onderzoek de voeding af te kolven en weg te gooien. Daarna mag u uw kind weer normaal voeden.

Uitslag
De radioloog beoordeelt de foto's. De uitslag wordt naar uw behandelend arts verstuurd.
U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Afmelden
Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen
Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Rijnstate afdeling Radiologie: 088 - 005 6139

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: