Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

VRE-bacterie

Vancomycine resistente enterokok 

Uit kweekonderzoek is gebleken dat u drager bent van de VRE-bacterie (Vancomycine resistente enterokok). Dit betekent dat de VRE-bacterie zich gevestigd heeft in uw darmen. In deze folder leest u over de VRE-bacterie, de behandeling, de maatregelen die in het ziekenhuis worden genomen en de maatregelen die u dient te nemen als u het ziekenhuis heeft verlaten.

De VRE-bacterie 

De VRE-bacterie is een enterokok. Enterokokken behoren tot de normale darmflora van de mens en zijn normaal gesproken niet ziekmakend. De VRE-bacterie is niet gevaarlijk voor gezonde mensen maar kan bij mensen met een verminderde weerstand soms leiden tot een infectie. Verspreiding vindt voornamelijk plaats via de ontlasting, de handen en voorwerpen. Om te voorkomen dat de bacterie zich in het ziekenhuis verspreidt, nemen wij speciale voorzorgsmaatregelen.

Behandeling 

Alleen als de VRE-bacterie een infectie bij u veroorzaakt, krijgt u van de arts een behandeling met antibiotica voorgeschreven. Als u geen infectie heeft, is een behandeling met antibiotica niet nodig. De VRE-bacterie kan na verloop van tijd vanzelf weer verdwijnen. 

Maatregelen in het ziekenhuis 

Op de verpleegafdeling 
Om te voorkomen dat de bacterie zich verspreidt, nemen wij in het ziekenhuis de volgende maatregelen: 

  • Wij noteren in uw dossier dat u VRE-drager bent.
  • U verblijft op een éénpersoonskamer of samen met een andere patiënt die ook VRE-drager is op een meerpersoonskamer.
  • Alle medewerkers dragen bij contact met u of uw directe omgeving (bed, infuuspaal e.d.) handschoenen en een schort. Als zij bij u weggaan, trekken zij de handschoenen en de schort uit. Daarna desinfecteren zij hun handen met handalcohol. De bacteriën die bij contact worden overgedragen, kunnen zo de kamer niet verlaten en zich niet in het ziekenhuis verspreiden.
  • Uw kamer wordt dagelijks schoongemaakt en het toilet wordt dagelijks gedesinfecteerd.
  • Wij verzoeken u om uitsluitend gebruik te maken van het toilet dat bij uw kamer hoort en altijd uw handen te wassen na het toiletgebruik.

Onderzoek of behandeling 
Onderzoeken of behandelingen waarvoor u bent opgenomen gaan gewoon door. Wel gelden er extra maatregelen: 

  • Als u voor het onderzoek of de behandeling uw kamer moet verlaten, verzoeken wij u 's ochtends schone kleding aan te trekken. Ook verschonen wij 's ochtends uw bed. Wij vragen u ook om voor het verlaten van de kamer uw handen te desinfecteren.
  • De afdeling waar het onderzoek of de behandeling plaatsvindt, is door de verpleging ingelicht over de maatregelen. De medewerkers van die afdeling dragen ook handschoenen en een beschermende schort.
  • Mogelijk wordt uw onderzoek of behandeling aan het einde van de dag of het programma uitgevoerd om besmetting bij andere patiënten te voorkomen.

Bezoek op de verpleegafdeling 
U mag gewoon bezoek ontvangen. Ook zwangeren kunnen u zonder risico bezoeken. Wel moeten bezoekers zich eerst melden bij de receptiebalie op de verpleegafdeling. Na afloop moeten bezoekers hun handen desinfecteren met handalcohol voor ze de kamer verlaten. Als uw bezoek nog meer mensen in het ziekenhuis wil bezoeken, vragen wij hen om éérst daarheen te gaan en u als laatste te bezoeken.

Was meenemen 
Als uw bezoek uw kleding mee naar huis neemt om te wassen, raden we u aan om deze was mee te geven in een plastic zak. De kleding kan thuis volgens het normale wasprogramma worden gewassen en daarna weer worden gedragen.

Op de polikliniek 
U kunt zonder problemen de polikliniek bezoeken. In uw dossier staat geregistreerd dat u drager bent van de VRE-bacterie. Als u zich aanmeldt op een van de poliklinieken van ons ziekenhuis, wordt dit in ons systeem zichtbaar. Bij onderzoek en/of behandeling draagt de zorgverlener handschoenen en schort.

Maatregelen als u het ziekenhuis heeft verlaten 

Thuis 
Na ontslag uit het ziekenhuis bent u zodanig hersteld dat de VRE-bacterie in principe geen gezondheidsrisico meer vormt voor u en uw omgeving. U hoeft verder geen bijzondere maatregelen te treffen, ook niet ten aanzien van persoonlijke contacten.
Mocht u thuiszorg of fysiotherapie krijgen, dan raden wij u wel aan deze zorgverleners te informeren.

Nieuwe opname in Rijnstate 
Als u in de toekomst weer wordt opgenomen in Rijnstate beschouwen wij u nog steeds als drager van de VRE-bacterie. De extra maatregelen worden dan opnieuw ingang gezet. Dit betekent dat u wordt opgenomen op een eenpersoonskamer of op een meerpersoonskamer met patiënten met dezelfde VRE-bacterie.

Opname in een ander ziekenhuis 
Om mogelijke verspreiding in een ander ziekenhuis te voorkomen, vragen wij u bij een opname of polikliniekbezoek in een ander ziekenhuis te melden dat u drager bent van de VRE-bacterie.

Opname in een verzorgings- of verpleeghuis 
Als u na opname in Rijnstate naar een verzorgings- of verpleeghuis gaat, meldt de verpleegkundige van de afdeling aan deze instelling dat u drager bent van de VRE-bacterie. Het is mogelijk dat het verzorgings- of verpleeghuis andere maatregelen neemt dan Rijnstate.

Op bezoek bij een patiënt in een ziekenhuis 
U mag gewoon op bezoek bij een familielid of bekende die is opgenomen in Rijnstate of een ander ziekenhuis. We vragen u uw handen te desinfecteren voordat u de patiëntkamer binnen gaat.

Opheffen van de voorzorgsmaatregelen 

Het is op dit moment niet te voorspellen hoe lang u drager bent van de VRE-bacterie.
Na 3 maanden na ziekenhuisopname en na een jaar controleren wij u op de VRE-bacterie. U krijgt daarvoor een kweeksetje met instructie thuisgestuurd. U ontvangt de uitslag via het ziekenhuis of uw huisarts. Als blijkt dat u de VRE-bacterie niet meer bij zich draagt, dan zijn de voorzorgsmaatregelen niet meer nodig. Als blijkt dat de VRE-bacterie nog wel aanwezig is, dan blijven de voorzorgsmaatregelen van kracht. 

Vragen 

Heeft u vragen over uw gezondheidstoestand? Neemt u dan contact op met uw huisarts of behandelend arts. Heeft u vragen over de VRE-bacterie of het afnemen van kweken? Dan kunt u deze stellen aan de afdeling Infectiepreventie, telefoonnummer 088 - 005 7963
(op werkdagen tussen 9.00 - 15.00 uur).

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: