Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Hyperventilatietest

In overleg met uw arts heeft u besloten een hyperventilatietest te laten doen. Hier leest u meer over dit onderzoek. 

Wat is een hyperventilatietest? 

Een hyperventilatietest is een longfunctieonderzoek. Hiermee bekijken we of uw klachten worden veroorzaakt door een verkeerde manier van ademhalen (hyperventilatie). 

Voor het onderzoek 

Voorbereiding thuis 

  • Vul de vragenlijst in die voor u is klaargezet in Mijn Rijnstate.
  • Gebruik uw medicijnen gewoon door.
  • Als u kalmerende en/of slaapmiddelen gebruikt, vertelt uw arts u of u hiermee moet stoppen.
  • U hoeft niet nuchter te blijven voor dit onderzoek. Dat wil zeggen dat u gewoon mag blijven eten en drinken voor het onderzoek.
  • Neem geen kleine kinderen mee naar dit onderzoek. 

Waar meldt u zich? 

U kunt zich voor het onderzoek melden bij de aanmeldzuil op de afdeling Longfunctie. Neem altijd uw identiteitsbewijs en Rijnstatekaart mee! Zorg ervoor dat de gegevens op uw Rijnstatekaart kloppen. 

Het onderzoek 

Hoe verloopt het onderzoek? 
Het onderzoek wordt gedaan door de longfunctieanalist(e). 

Tijdens het onderzoek ademt u door een mondstuk dat is verbonden aan een longfunctie-apparaat en krijgt u een klemmetje op uw neus (zie foto). Het apparaat registreert hoe snel en hoe vaak u per minuut ademt en hoe veel koolzuur u uitademt. De longfunctieanalist(e) vraagt u gedurende drie minuten snel en diep in en uit te ademen in een aangegeven tempo. Hierna ademt u nog vijf minuten rustig door het mondstuk. In totaal zit u negen minuten met een mondstuk in uw mond en een knijper op uw neus. 

Het onderzoek duurt tussen de 20 en 45 minuten.

Na de test bespreekt u samen met de longfunctieanalist(e) de klachten die eventueel zijn opgetreden. Ook bekijkt u samen met de analist of u klachten herkent die u op de vragenlijst heeft ingevuld.

Tijdens het onderzoek ademt u door een mondstuk en u krijgt een klemmetje op uw neus.

Risico’s en complicaties 

Welke problemen kunnen voorkomen tijdens en vlak na het onderzoek? 
De hyperventilatietest is een provocatietest. Dat wil zeggen dat we tijdens de test bekijken of u klachten krijgt als u sneller moet gaan ademen. U kunt last krijgen van klachten die ook op de vragenlijst staan, zoals: duizeligheid, een snellere ademhaling of benauwdheid. Deze klachten verdwijnen meestal vanzelf na de test. 

Uitslag 

Uw arts bespreekt de uitslag van dit onderzoek met u tijdens uw eerstvolgende controlebezoek op de polikliniek. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: