Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

FRC-meting - meting van de longinhoud

In overleg met uw arts heeft u besloten een longfunctieonderzoek te laten doen. De FRC-meting wordt gebruikt om te zien hoe veel lucht uw longen kunnen bevatten. Dat is de hoeveelheid lucht die u kunt uitblazen plús de hoeveelheid lucht die dan nog in uw longen achterblijft.

Voorbereidingen thuis 

  • Gebruik uw medicijnen gewoon door.
  • U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.
  • Het is verstandig de laatste 30 minuten voor het onderzoek niet te sporten of andere lichamelijke inspanning te verrichten.
  • Draag comfortabele kleding.

Melden 

U kunt zich voor het onderzoek melden bij de aanmeldzuil van de afdeling Longfunctie. Neem altijd uw identiteitsbewijs en Rijnstatekaart mee!

Onderzoek 

Bij dit onderzoek ademt u door een mondstuk dat aan een longfunctieapparaat vast zit. U krijgt een klemmetje op uw neus. Het apparaat registreert een paar minuten uw normale ademhaling in rust. Voor de test begint en aan het einde ademt u op aanwijzing van de longfunctiemedewerker zo ver mogelijk uit en in. 

Duur van het onderzoek 

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Eventuele problemen tijdens en vlak na het onderzoek (complicaties)

Bij dit longfunctieonderzoek is er geen verhoogde kans op complicaties.

Uitslag 

Uw arts bespreekt de uitslag van de test met u tijdens uw eerstvolgende controlebezoek op de polikliniek.

Vragen? 

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om thuis alles nog eens rustig na te lezen. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met ons op via onderstaand telefoonnummer. 

Telefoonnummer 

Polikliniek Longgeneeskunde: 088 - 005 7790

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: