Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Trombosebeen (behandeling met een VKA)

U heeft een trombosebeen (diepveneuze trombose) en krijgt hiervoor een vitamine-K-antagonist (VKA) voorgeschreven. Hier leest u informatie over het ontstaan, de oorzaken, verschijnselen, diagnose en behandeling van trombose. 

Ontstaan 

Bij een trombosebeen slibt een van de grote aderen van de benen dicht door een bloedstolsel. Dit proces begint vaak in de kuitaderen en kan zich uitbreiden naar het bovenbeen. Het is ook mogelijk dat een gedeelte van het stolsel als een prop loslaat en dan bijvoorbeeld terechtkomt in de long (longembolie). 

Oorzaak 

Trombose kan worden veroorzaakt door langdurige bedrust, bijvoorbeeld na een operatie, botbreuk of lange (vlieg) reis. Ook vrouwen die de anticonceptiepil gebruiken of mensen die roken lopen een groter risico op trombose. Ook een eerdere beschadiging van de aderen, een ontsteking of (familiaire) aanleg kan trombose veroorzaken. Een enkele keer veroorzaakt een gezwel elders in het lichaam trombose. Soms is er geen oorzaak aan te wijzen.

Verschijnselen 

Een trombosebeen is meestal gezwollen. Uw huid kan glanzen en roodpaars van kleur zijn. Vaak is er sprake van temperatuursverhoging. Lopen is pijnlijk en gaat daardoor moeizaam. De huidaderen zijn meestal duidelijk zichtbaar doordat ze gestuwd zijn.

Diagnose 

Voor een juiste behandeling is het belangrijk dat uw behandelend arts andere aandoeningen met vergelijkbare symptomen uitsluit. Behalve het onderzoek door de arts op de Spoedeisende Hulp is daarom in veel gevallen onderzoek in het Vasculair Centrum nodig. Uw behandelend arts verwijst u hiervoor door. Er wordt op de Spoedeisende Hulp ook bloedonderzoek gedaan. 

Behandeling 

Voor de behandeling van uw trombosebeen krijgt u antistollingsmedicatie via injecties en tabletten. Daarnaast is het nodig dat u een steunkous gaat dragen.

Injecties 

U krijgt injecties totdat u goed bent ingesteld op de anti-stollingstabletten. De trombosedienst geeft aan wanneer u met de injecties mag stoppen. U heeft elke dag een injectie met fraxodi nodig. De eerste injectie krijgt u op de Spoedeisende Hulp. U krijgt daar ook uitleg over hoe u zichzelf kunt injecteren en schriftelijke informatie mee naar huis. U kunt zichzelf de injecties toedienen of iemand in uw omgeving dat laten doen. De voorgevulde injectiespuitjes kunt u met het recept bij uw apotheek ophalen.

Dien de injectie zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip toe. Volg de instructie op de kaart.

Gooi de spuitjes niet bij het reguliere afval maar verzamel deze in een harde plastic container of speciale naaldencontainer. Als u klaar bent met de injecties, kunt u deze bij uw apotheek inleveren.

Tabletten 

Naast het recept voor de injecties krijgt u ook een recept mee voor een vitamine-K-antagonist (VKA). Dit medicijn vermindert het samenklonteren van uw bloed. Het remt de vorming van bloedstolsels en vermindert de kans dat een bloedvat wordt afgesloten. Op de derde of de vierde dag dat u deze tabletten slikt, komt de trombosedienst bij u thuis om uw bloed te prikken. De uitslag van het bloedonderzoek bepaalt hoeveel tabletten u nodig hebt. Dit kan per dag verschillen. De tabletten neemt u ook iedere dag op hetzelfde tijdstip in. In principe gaat u voor verdere afspraken naar de trombosedienst toe, tenzij u daartoe niet in staat bent.

Voor de komende dagen is dit uw schema voor de hoeveelheid tabletten. Na deze dagen volgt u het schema van de trombosedienst.

DATUM

AANTAL TABLETTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trombosedienst 

De trombosedienst komt u de eerste keer thuis prikken en geeft u de nieuwe dosering van de acenocoumarol-tabletten door. Bij uw papieren zit een envelop. Deze geeft u af aan de trombosedienst als ze u komen prikken.

DATUM

TIJDSTIP

 

 Tussen 8.00 en 12.00 uur

Is de trombosedienst niet langs geweest, neemt u dan contact met hen op via telefoonnummer 024 - 365 7000.

Steunkous 

Naast de anti-stollingsmedicatie moet u voor de behandeling van uw trombosebeen een steunkous gaan dragen. Uit onderzoek is gebleken dat het dragen van een steunkous de kans op het post-trombotisch syndroom met de helft vermindert. Verschijnselen van dit syndroom kunnen zijn: een dunne, glanzende huid, roestbruine verkleuringen, vocht in uw been, een zwaar en vermoeid gevoel, spataderen en op lange termijn moeilijk genezende wonden of een open been. De steunkous zorgt voor een verhoogde druk in de ader, waardoor de terugstroom van het bloed naar uw hart verbetert en een eventuele ophoping van vocht wordt voorkomen.

U krijgt in eerste instantie een tijdelijke kous aangemeten op de Spoedeisende Hulp. Deze kous gaat u direct dragen. Voordat u gaat slapen, mag u deze uittrekken.

Afhankelijk van de omvang van uw been zijn er twee opties: 

  • Als uw been erg gezwollen is, moet het eerst gezwachteld worden. Hiervoor krijgt u een oproep van de polikliniek Dermatologie op locatie Velp (tel. 088 - 005 5170) binnen 1-3 dagen. Het zwachtelen gebeurt 1 à 2 keer per week. Als u been weer dezelfde dikte heeft als uw andere been, laat u een permanente steunkous aanmeten.
  • Als uw been niet gezwollen is, maakt u een afspraak voor een permanente steunkous. Tot die tijd draagt u de tijdelijke kous.

Permanente kous 

Via de firma Livit kunt u een permanente steunkous laten aanmeten. U maakt hiervoor een afspraak bij Livit Arnhem (telefoon: 026 - 320 3500). U heeft hiervoor een machtiging gekregen. Deze levert u in tijdens uw afspraak. U moet de steunkous minimaal een jaar dragen.

Vervolgafspraak 

Na vier tot zes weken volgt een controleafspraak bij uw arts. Deze afspraak krijgt u thuisgestuurd. In sommige gevallen krijgt u ook na drie maanden nog een controleafspraak bij de dermatoloog.

Leefregels 

Vooral in het begin kan een trombosebeen erg pijnlijk zijn. Vermijd daarom langdurig staan en zwaar tillen vlak na het ontstaan van de trombose. In rust kunt u het been de eerste dagen het beste hoog leggen.

Het is altijd goed om te bewegen. Laat u hierbij leiden door uw klachten en luister goed naar uw lichaam. Meer informatie kunt u vinden op de website www.trombosestichting.nl (ga naar Behandeling en dan naar Preventie & Leefregels). 

Complicaties 

Een van de gevaren van een trombosebeen is dat het bloedstolsel kan losschieten. Nadat het stolsel het hart heeft gepasseerd, kan het vastlopen in een van de longvaten. Dit heet een longembolie en kan soms ernstige gevolgen hebben. U kunt dan kortademig worden en pijn hebben bij het ademhalen. Neemt u bij deze klachten contact op met uw huisarts of in dringende gevallen met de Spoedeisende Hulp.

Door een verminderde bloeddoorstroming in de aderen kunt u last blijven houden van een (licht) gezwollen been. Ook kan het eerder omschreven post-trombotisch syndroom voorkomen. Gelukkig hebben de meeste patiënten hebben na verloop van tijd geen klachten meer.

Vragen? 

Als u nog vragen heeft, bespreekt uw arts deze graag met u.

Telefoonnummers 

Vasculair Centrum: 088 - 005 3077 (binnen kantoortijden)

Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de Spoedeisende Hulp via 088 - 005 6680.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: