Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Dynamische hyperinflatietest (MPT)

U heeft in overleg met uw arts besloten een dynamische hyperinflatietest (MPT) te laten doen. MPT is de Engelse afkorting voor metronome-paced tachypnea. Dit is een longfunctieonderzoek waarbij we bekijken wat er met uw longen gebeurt als u sneller gaat ademen.

Voorbereiding thuis 

  • Gebruik uw longmedicijnen zoals gewoonlijk.
  • U mag gewoon eten.
  • Het is verstandig 30 minuten voor het onderzoek niet te sporten of andere lichamelijke inspanning te verrichten.
  • Het is verstandig om makkelijke kleding te dragen.

Melden 

Meldt u zich voor het onderzoek aan de balie van de polikliniek Longgeneeskunde (als deze bemand is).

Complicaties 

Bij een longfunctieonderzoek is er geen kans op complicaties.

De dynamische hyperinflatietest 

Bij dit onderzoek ademt u door een mondstuk dat aan een longfunctieapparaat vast zit (zie foto). U krijgt een klemmetje op uw neus.
De meting begint met “gewoon” rustig ademen. Na ongeveer 30 tot 60 seconden vraagt de longfunctieanalist u om zo diep mogelijk in te ademen en weer uit te ademen. Vervolgens doet u dezelfde oefening nogmaals maar dan terwijl u in een sneller tempo ademt. De longfunctieanalist geeft u met behulp van een metronoom aan welk tempo u moet volgen.

 

Duur van het onderzoek 

Het onderzoek duurt tussen de 20 en 45 minuten.

Uitslag 

Uw arts bespreekt de uitslag van de test met u tijdens uw eerstvolgende controlebezoek op de polikliniek.

Vragen? 

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om thuis alles nog eens rustig door te lezen. Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de afdeling Longgeneeskunde via onderstaande telefoonnummers. 

Telefoonnummers polikliniek Longgeneeskunde 

Rijnstate Arnhem, Rijnstate Arnhem-Zuid, Rijnstate Elst: 088 - 005 7790
Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar: 088 - 005 9627 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: