Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Capnografie

In overleg met uw arts heeft u besloten een longfunctieonderzoek te laten doen. Bij dit onderzoek bekijken we of uw klachten worden veroorzaakt door uw manier van ademhalen.

Voorbereidingen thuis 

  • Gebruik uw medicijnen gewoon door.
  • Gebruikt u kalmerende medicijnen en/of slaapmiddelen gebruikt, dan geeft uw arts aan of u hiermee moet stoppen voor het onderzoek.
  • Het is verstandig de laatste 30 minuten voor het onderzoek niet te sporten of andere zware lichamelijke inspanning te verrichten.
  • Draag comfortabele kleding (die niet strak zit).

Melden 

Voor het onderzoek meldt u zich aan bij de aanmeldzuil op de afdeling Longfunctie. Neem altijd uw identiteitsbewijs en Rijnstatekaart mee!

Verloop van het onderzoek 

Tijdens het onderzoek ademt u door een mondstuk dat aan een longfunctieapparaat vast zit. U krijgt een klemmetje op uw neus (zie foto). Rustig ademt u in en uit, terwijl het apparaat registreert hoe snel en hoe vaak u per minuut adem haalt en hoe veel koolzuur u uitademt. Het onderzoek duurt ongeveer vijf tot tien minuten. 

Uitslag 

Uw arts bespreekt de uitslag van de test met u tijdens uw eerstvolgende controlebezoek op de polikliniek. 

Vragen? 

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om thuis alles nog eens rustig na te lezen. Heeft u nog vragen over dit onderzoek, neem dan contact op met de afdeling Longfunctie via onderstaand telefoonnummer. 

Telefoonnummer 

Polikliniek Longgeneeskunde: 088 - 005 7790

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: