Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Bronchoscopie

U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u binnenkort een bronchoscopie ondergaat. Dit is een onderzoek van de luchtwegen. Tijdens dit onderzoek wordt een buigzaam slangetje (een bronchoscoop) via uw mond of de neus in de luchtwegen gebracht. Aan de punt van de slang zit een kijker. Zo kan de arts uw luchtwegen bekijken.

Voorbereidingen thuis 

Als u antistollingsmiddelen gebruikt, zoals Sintromitis (acencoumerol), Marcoumar (fenprocoumon), Plavix (clopidogrel) of Persantin (dipyridamol), vragen wij u dringend dit aan de arts die het onderzoek aanvraagt te melden. Het is mogelijk dat u deze medicijnen tijdelijk niet mag gebruiken, omdat er een verhoogde kans is dat er een bloeding ontstaat.

Heeft u suikerziekte en gebruikt u daarvoor medicijnen, dan kan het zijn dat deze medicatie moet worden aangepast, omdat u voor het onderzoek nuchter moet zijn.

Voorbereiding: 

  • Tot zes uur voor de behandeling mag u een lichte maaltijd (beschuitje en een kopje thee), koffie of een melkproduct gebruiken.
  • Drinken van water (zonder koolzuur) of thee mag tot twee uur voor de behandeling, maar u moet thee zonder suiker en melk gebruiken. Ook mag u geen vruchtensappen met vruchtvlees drinken.
  • Het poetsen van de tanden of het nemen van een klein slokje om medicijnen in te nemen mag tot zestig minuten voor de ingreep.

Mocht u onverwachts verhinderd zijn, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de polikliniek Longgeneeskunde via 088 - 005 7790.

Voorbereidingen in het ziekenhuis 

Neem bij ieder bezoek en/of onderzoek uw Rijnstatekaart en medicatieoverzicht mee. Zorg dat de gegevens op uw Rijnstatekaart kloppen. We verzoeken u om zich dertig minuten voor het onderzoek te melden bij de baliemedewerker van de polikliniek Endoscopie. 

Een verpleegkundige van de polikliniek Endoscopie haalt u op in de wachtruimte.

Daarna wordt u naar de voorzorgkamer gebracht om uw keel te verdoven. Als u een gebitsprothese draagt, verzoeken we u deze eerst uit te doen. De verpleegkundige spuit de verdovingsspray achter in uw keel. Deze spray heeft een bittere smaak en geeft u een gevoelloze keel. Dit wordt een aantal keren herhaald totdat het slikken erg moeizaam gaat. Daarna brengt de longarts nog wat verdovingsvloeistof dieper in de luchtwegen. Dan mag u plaatsnemen op de onderzoekstafel. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een longarts of een longarts in opleiding. Twee verpleegkundigen assisteren hierbij.

Het onderzoek 

De longarts brengt via uw mond of neus de bronchoscoop in de luchtwegen. Ter bescherming van deze scoop krijgt u een bijtring. U kunt tijdens het onderzoek gewoon doorademen. Het zuurstofgehalte in uw bloed wordt door middel van een knijper op de vinger gecontroleerd en er wordt extra zuurstof toegediend. Het doel van het onderzoek is om een goed beeld te krijgen van de structuur van het slijmvlies, de aanwezigheid van ontstekingen en/of eventuele andere afwijkingen. Soms worden er kleine stukjes weefsel weggenomen voor microscopisch onderzoek of een water-zout oplossing in de longen gespoten. Dit wordt direct weer afgezogen voor microscopisch onderzoek. Soms wordt er door de luchtwegwand een punctie verricht om weefsel van de lymfeklieren weg te nemen. Het spoelen en het wegnemen van een stukje weefsel is pijnloos. Het onderzoek duurt ongeveer vijftien minuten.

Na het onderzoek 

U wordt na het onderzoek door de verpleegkundige naar de nazorgruimte gebracht. Het is mogelijk dat u na het onderzoek een geïrriteerd gevoel in uw keel heeft en wat moeilijk slikt. Als de keelverdoving is uitgewerkt, krijgt u wat te drinken en een broodje aangeboden. Hierna mag u naar huis. 

De medicijnen die u voor het onderzoek heeft geslikt, kunnen de rijvaardigheid beïnvloeden. Neem daarom iemand mee die u naar huis kan brengen of laat u na afloop van het onderzoek ophalen. 

De endoscopist verwerkt de bevindingen van het onderzoek in een digitaal verslag. Dit verslag wordt naar uw huisarts gestuurd. 

Complicaties 

Een bronchoscopie is over het algemeen een veilig onderzoek, waarbij complicaties zelden voorkomen. Als er stukjes weefsel zijn weggenomen, is er een kleine kans op een bloeding.

Bij patiënten met een slecht gebit kan door de bijtring schade aan het gebit ontstaan. Dit komt slechts in een enkel geval voor. Het ziekenhuis accepteert hiervoor geen aansprakelijkheid.

Uitslag 

De uitslag is na één week bekend bij uw behandelend longarts.

Vragen 

Als u nog vragen heeft over dit onderzoek, stelt u ze dan aan de arts of verpleegkundige voordat het onderzoek plaatsvindt. U kunt voor eventuele dringende vragen ook bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde.

Telefoonnummers 

Polikliniek Endoscopie: 088 - 005 6800 (kantoortijden)
Polikliniek Longgeneeskunde: 088 - 005 7790
Oncologisch Centrum: 088 - 005 8021
Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de Spoedeisende Hulp via 088 - 005 6680.

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: