Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Behandeling met inflectra bij sarcoïdose

In overleg met uw arts gaat u het medicijn inflectra gebruiken vanwege sarcoïdose. Hier leest u meer over deze behandeling.

Behandeling met inflectra bij sarcoïdose 

Het medicijn inflectra werkt anders dan andere veel gebruikte medicijnen tegen sarcoïdose, zoals methotrexaat en prednis(ol)on. U krijgt inflectra via een infuus. Voor deze behandeling bent u enkele uren in het ziekenhuis. 

Wat is inflectra? 

Inflectra is de zogenaamde biosimilar van infliximab. In het bloed van ieder mens bevindt zich de stof TNF (Tumor Necrosis Factor). TNF is een eiwitachtige stof, die het afweersysteem activeert en zo helpt infecties te bestrijden. Uit onderzoek blijkt dat sarcoïdose-patiënten te veel TNF produceren. Dit leidt tot een chronische ontsteking. Hierbij ontstaan granulomen. Dat zijn kleine knobbeltjes die uit witte bloedcellen bestaan. 

De werking van inflectra 

Het medicijn inflectra zorgt ervoor dat er minder TNF in uw bloed komt. Hierdoor wordt de ziekte sarcoïdose minder actief. De werking van inflectra is inmiddels bij veel mensen onderzocht. Bij gebruikers van het middel zijn duidelijke verbeteringen vastgesteld, zoals afname van vermoeidheid en pijn, vermindering van de oogklachten en verbetering van de longfunctie.

De behandeling 

U krijgt inflectra altijd in het ziekenhuis onder toezicht van uw longarts. Voordat u met de behandeling start, neemt de verpleegkundige interstitiële longziekten (ILD) in Rijnstate contact met u op. Zij geeft u informatie over de behandeling. Ook plant ze een aantal onderzoeken met u in. Voor elke behandeling wordt er bij u bloed geprikt. Na een half jaar bespreekt de longarts de behandeling met u.

Voordat u naar het ziekenhuis komt 

Als u naar het ziekenhuis komt voor een behandeling met inflectra, let dan op het volgende: 

  • Neem uw Rijnstatekaart, verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs mee.
  • U kunt iets meenemen om u te ontspannen tijdens de toediening, zoals een boek, een tijdschrift of een puzzelboekje.
  • Belangrijk: de behandeling kan niet doorgaan als u koorts heeft of een infectie, zoals een flinke verkoudheid, blaasontsteking of longontsteking.

Daarom wordt uw bloed één of twee dagen voordat u het infuus krijgt, onderzocht. Zo weten we zeker dat u geen infecties heeft. De ILD-verpleegkundige of de longarts belt u op om te horen hoe u zich voelt. Pas dan geven we aan de apotheek door dat zij het medicijn voor u klaarmaken. 

Afspraak verzetten 

Bent u verhinderd of weet u niet zeker of de behandeling kan doorgaan? Laat het ons op tijd weten en bel naar 088 - 005 7790. Doe dit minimaal twee dagen voor uw behandeling start. Als u te laat belt, moeten wij het medicijn weggooien. 

Naar het ziekenhuis 

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de opnamebalie van het ziekenhuis. Op de afdeling heet een verpleegkundige u welkom. Zij geeft u verdere uitleg. U gaat op de stoel zitten. U kunt gewoon uw kleren aanhouden. De verpleegkundige brengt bij u een infuus in, in uw arm. De inflectra komt via dit infuus in uw bloed. 

Tijdens het toedienen van de inflectra meet de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk en hartslag, en één maal uw temperatuur. Het toedienen van de inflectra duurt twee à drie uur. Daarna blijft u nog 45 minuten in het ziekenhuis voor observatie. 

Weer naar huis 

Als alles in orde is, kunt u weer naar huis. U mag weer alles doen wat u gewend bent. Mocht u klachten of vragen hebben als u weer thuis bent, neem dan contact op met de verpleegkundige. U vindt het telefoonnummer onder Contact. 

Het vervolg 

Voor elke behandeling wordt u gebeld door de verpleegkundige. Hij of zij neemt dan telefonisch een vragenlijst met u door. De arts laat voor elke behandeling een bloedonderzoek doen. De ILD-verpleegkundige of arts belt u op voor de uitslag.

U krijgt één keer in de vier weken een behandeling met inflectra. Naast de inflectra zult u waarschijnlijk ook methotrexaat of een andere ontstekingsremmer (blijven) gebruiken als onderdeel van uw behandeling. 

Na zes behandelingen stopt u in principe met de inflectra; in sommige gevallen is een onderhoudsbehandeling nodig.

Bijwerkingen 

Allergische reacties tijdens toediening 

Zoals alle geneesmiddelen kan inflectra bijwerkingen geven. Sommige patiënten krijgen allergische klachten tijdens de toediening: huiduitslag, netelroos, vermoeidheid, moeilijk ademhalen of lage bloeddruk. Deze klachten zijn meestal mild tot matig. De klachten kunnen goed behandeld worden. We kunnen het infuus anders instellen, zodat u minder last heeft van de bijwerkingen.

Bijwerkingen na de behandeling 

Bijwerkingen kunnen nog optreden tot zes maanden na uw laatste behandeling met inflectra. De meest voorkomende bijwerkingen op langere termijn zijn: virusinfecties, luchtweginfecties, koorts, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, diarree, buikpijn en huidreacties. Wanneer u last heeft van een of meer van deze bijwerkingen, meld dit dan aan uw arts.

Tuberculose en hepatitis 

Het is voor uw longarts belangrijk om te weten of u in het verleden tuberculose (tbc) heeft gehad of met tbc in contact bent geweest. De behandeling met inflectra kan namelijk een tbc-infectie uit het verleden weer activeren. Dit geldt ook voor hepatitis. Voordat u met de behandeling begint, wordt u op tuberculose getest met de ‘Mantoux-test’. U krijgt hiervoor een kleine injectie vlak onder de huid. Daarnaast wordt er bloed afgenomen voor twee specifieke testen op tbc en zo nodig een test op hepatitis.

Wanneer blijkt dat u vroeger tbc heeft gehad of ermee in aanraking bent geweest, kan uw arts besluiten om u uit voorzorg medicijnen te geven tegen tbc.

Zwangerschap en borstvoeding 

Er zijn geen gegevens bekend over het gebruik van inflectra bij zwangerschap en borstvoeding. Daarom raden wij deze behandeling af als u zwanger bent of wilt worden of wanneer u borstvoeding geeft. Om dezelfde reden adviseren wij zowel mannen als vrouwen die met inflectra behandeld worden om anticonceptie te gebruiken vanaf het begin van de behandeling tot minstens zes maanden na beëindiging.
We adviseren zowel mannen als vrouwen om anticonceptie te gebruiken vanaf het begin van de behandeling tot minstens zes maanden na beëindiging.

Vaccineren 

Er zijn geen gegevens bekend over de effecten van vaccinaties bij patiënten die inflectra gebruiken. Daarom geldt: als u inflectra gebruikt, mag u niet worden ingeënt met een levend vaccin. De griepvaccinatie kunt u het best halverwege twee behandelingen nemen. De reactie hierop kan iets heftiger zijn dan gebruikelijk.

Roken 

Roken heeft een negatieve invloed op de behandeling met anti-TNF-middelen, zoals inflectra. Daarom komen rokers niet voor een dergelijke behandeling in aanmerking, tenzij ze stoppen met roken. 

Operatie en tandarts 

Wij raden u af om een behandeling te plannen in de periode van twee weken vóór tot twee weken na een operatie of een grote tandheelkundige ingreep. Onder een grote tandheelkundige ingreep verstaan we: 

  • een ingreep in verband met een onderliggende infectie, zoals een ontstoken wortel;
  • een ingreep waarbij een wond ontstaat, zoals het trekken van een tand of kies.

Het vervangen of plaatsen van vullingen kan zonder overleg plaatsvinden. Ook bij kleine ingrepen onder plaatselijke verdoving is uitstel niet altijd nodig.

Belangrijk! 

Lees deze informatie door voordat u naar het ziekenhuis komt en tijdens de periode van de behandeling. De belangrijkste instructies zijn:

  • zorg dat u weet hoeveel u op dat moment weegt;
  • neem de juiste papieren en uw patiëntenkaart mee naar het ziekenhuis;
  • bel tijdig af wanneer u koorts of verschijnselen van een infectie hebt;
  • bel tijdig af als u een operatie moet ondergaan of een grotere tandheelkundige ingreep.

Contact 

Heeft u nog vragen over de behandeling met inflectra, stel deze gerust aan uw longarts of de ILD-verpleegkundige. Het telefoonnummer van de polikliniek Longgeneeskunde is 088 - 005 7790.

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: