Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Proef gezamenlijk spreekuur radioloog en sportarts bij eerstelijns MSK-echoIn de komende maanden april en mei wordt binnen Rijnstate een beperkte proef (in totaal drie ochtenden op locatie Zevenaar) gedaan. Deze heeft  de vorm van een gezamenlijk spreekuur door een MSK-radioloog en een sportarts bij patiënten die verwezen worden voor een eerstelijns MSK-echo. 

De patiënten die verwezen worden voor een eerstelijns MSK-echo worden in één sessie door zowel de MSK radioloog  als de sportarts gezien.  Tijdens het echo-onderzoek neemt de sportarts aanvullend een korte anamnese en lichamelijk onderzoek af. De echobevindingen van de radioloog worden aangevuld met een gericht advies van de sportarts aan de huisarts. Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan deze proef.

Radiologisch verslag voor huisarts

De afdeling Radiologie bekijkt welke patiënten, die verwezen zijn voor een MSK-echo, geschikt zijn voor dit gezamenlijke spreekuur van MSK-radioloog en sportarts. Vervolgens plant de afdeling deze patiënten op die dagdelen in.De huisarts hoeft hier verder niets voor te doen. Huisartsen van wie patiënten op dit  spreekuur zijn geweest, ontvangen een radiologisch verslag aangevuld met een advies van de sportarts. Deze huisartsen benaderen we later kort met de vraag hoe zij dit gecombineerde advies/verslag hebben ervaren.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: