Nieuw pakket wondverbandmaterialenIn afgelopen periode heeft Rijnstate het assortiment wondverbandmaterialen onder de loep genomen. Het pakket dat we tot nu toe gebruikten, voldeed weliswaar prima, maar met dit vernieuwde pakket maken we een extra kwaliteitsslag. Het betekent dat een deel van het assortiment is vervangen door nieuwe materialen.

Aanbesteding

De projectgroep, met inbreng van medewerkers uit verschillende specialismen, keek zorgvuldig naar het huidige assortiment: wat is goed en waar liggen verbeterpunten? Op basis daarvan startte een aanbestedingsprocedure op. Uit de vele aanbiedingen werd een selectie gemaakt waar vervolgens in de praktijk mee is getest. Uiteindelijk kon het nieuwe assortiment worden vastgesteld en start Rijnstate in juli met de implementatie van de nieuwe wondverbandmaterialen.

Wat blijft?

Het grootste deel van het assortiment blijft onveranderd; zo blijven we werken met de materialen van de firma Essity in het algemene wondpakket. Denk aan gaasjes, windsels, absorberende verbanden, vetgaas of materialen voor compressie. Ook de pleisters en folies blijven de bekende producten; denk daarbij aan eilandpleisters, fixatiepleisters of wondfolies.

Wat is nieuw?

Binnen het pakket met moderne verbandmaterialen zijn wel veranderingen doorgevoerd; zo gaan we werken met de schuimverbanden van de firma ConvaTec (Aquacel foam,
mét en zonder border) en is de standaard hydrogel vervangen voor Flaminal hydro
(firma FlenHealth), een actief reinigende gel op basis van enzymen en alginaat.

Nieuw is ook een fixatiepleister voor de (extreem) gevoelige huid (Fixomull Skin Sensitive, firma Essity) en een zalf voor de preventie en behandeling van vochtletsel, bijvoorbeeld bij incontinentie (Aldanex Skin Protectant, firma Biologiq). Voor de behandeling van geïnfecteerde wonden is de optie van een zilververband toegevoegd (Acticoat Flex3, firma Smith&Nephew). Overigens goed om te weten dat alle materialen die klinisch worden gebruikt ook bij thuisgebruik worden vergoed vanuit de basis zorgverzekering.

Zakprotocol

Na de zomer wordt een zakprotocol ontwikkeld voor gebruikers en voorschrijvers. Dit is een handig overzicht waarin terug te vinden is welke verbandmaterialen kunnen worden ingezet bij de verschillende fases van wondgenezing. Er wordt gekeken of ook een digitale versie kan worden ontwikkeld voor gebruikers en voorschrijvers binnen en buiten Rijnstate. 

Voor vragen over het nieuwe pakket wondverbandmaterialen kunt u contact opnemen met het Wond Expertise Centrum Rijnstate, team Wondzorg (wec@rijnstate.nl).

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: