Specialisten lopen op de brug in het Atrium Arnhem

Behandeling van restverschijnselen perifere aangezichtsverlammingOngeacht de oorzaak van een perifere nervus facialis parese kunnen patiënten in meer of mindere mate last hebben van restverschijnselen. Dit kan onder andere gaan om een persisterende asymmetrie (zowel in rust als in beweging), pijnklachten en/of een stijf gevoel (vaak van de wang), en/of synkinese. 

Een synkinese is een onwillekeurige beweging in een deel van het gelaat tijdens een willekeurige beweging in een ander deel van het gelaat. Bijvoorbeeld het gedeeltelijk sluiten van het oog tijdens het eten en praten. De meest geaccepteerde verklaring hiervoor is die van aberrante regeneratie; tijdens de regeneratie van de nervus facialis groeien axonen terug in een andere endoneurale buis dan de oorspronkelijke, waardoor ze een andere spiergroep innerveren.

Medicijnen, mimetherapie en chemodenervatie

Naast de juiste medicamenteuze behandeling in de acute fase (waarin Prednison de belangrijkste is vanaf House Brackmann graad IV) is mimetherapie een evidence based paramedische behandeling bij perifere facialis parese. Hierbij is één van de uitkomsten het reduceren van de ontwikkeling van synkinese.1,2

Patiënten die ondanks bovenstaande behandeling gehinderd worden door synkinese komen in aanmerking voor chemodenervatie. De spiergroep die onwillekeurig beweegt tijdens een willekeurige beweging kan worden verlamd met behulp van Botuline toxine (Botox). Patiënten kunnen veel baat hebben van chemodenervatie van onder andere de orbicularis oculi en de platysma. Het effect houdt zo’n drie tot vier maanden aan, daarna kan de behandeling herhaald worden.

In het voorbeeld de ogen van een patiënt tijdens een glimlach vóór botox behandeling (boven) en 3 weken na botox behandeling (onder). 

Verwijzen naar polikliniek KNO


Heeft u in uw praktijk patiënten met restverschijnselen van een perifere facialis parese dan kunt u hen verwijzen naar de polikliniek KNO van het Rijnstate ter attentie van dr. I.J. Kleiss. Een deel van de behandelingen, waaronder de chemodenervatie met botox, kan worden uitgevoerd in het Rijnstate, voor andere behandelingen zijn de lijntjes met het Facialisteam in het Radboudumc kort.

Voorbeeld. Boven: synkinese van het rechter oog (bij glimlachen). Onder: door chemodenervatie van de orbicularis oculi blijft het rechter oog meer open bij glimlachen.

1 Beurskens CHG, ‘Mime Therapy: Rehabilitation of Facial Expression’, Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen, 2003.

2 Overzicht van mimetherapeuten in Nederland: https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/behandelingen/mimetherapie/mimetherapeuten

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: