Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem
Laatste informatie over het coronavirus

Artsen-flexpool in coronatijd: ‘Help elkaar helpen’Hoe creëer je voldoende capaciteit en kennis voor de COVID-afdelingen in deze tweede golf? ,,Een lastige puzzel’, zegt Marcel Spanier, MDL-arts en bestuurslid Coöperatie Medisch Specialisten Rijnstate (CMSR). ,,Ik denk dat wij een goede manier hebben gevonden om een artsen-flexpool samen te stellen. Het is belangrijk om ervaringen te delen met andere ziekenhuizen zodat zij er hun voordeel mee kunnen doen. Daarom hebben wij een handreiking opgesteld die iedereen kan downloaden.’’

Flexpool ingewikkelder in tweede golf

In de handreiking staan de stappen die Rijnstate neemt om tot een goed functionerende flexpool te komen. Hoeveel artsen zijn er per week nodig? Welke capaciteiten moeten zij hebben en wat is er nodig aan omscholing? Er wordt gebruik gemaakt van een pool externe artsen die bij de eerste golf hulp heeft aangeboden. ,,Solidariteit is erg belangrijk. Het is in de tweede golf ingewikkelder om medewerking van andere specialismen te krijgen. Iedereen wil reguliere zorg blijven bieden.’’ Soms spelen ook persoonlijke overwegingen een rol, zoals de angst om zelf besmet te raken. Een open gesprek, samen zoeken naar oplossingen, is dan de enige manier die werkt.

Successen delen is belangrijk

De wekelijkse covid-overleggen worden als nuttig ervaren. Marcel Spanier: ,,Het coöperatiebestuur houdt een vergadering met roosteraars en vertegenwoordigers van verantwoordelijke vakgroepen Interne Geneeskunde, Longziekten en Geriatrie om te bepalen wat goed gaat en wat minder." 

Marcel Spanier.

"Zo nodig sluiten vertegenwoordigers van de vakgroepen die betrokken zijn bij de avond- en nachtdiensten aan als zij ook supervisors hebben aangeleverd voor de flexpool. Als het nodig is, wordt er opgeschaald naar bestuurlijk niveau. Van belang is om ook de successen te delen. Vooral de flexibiliteit van iedereen is zeer belangrijk.’’

'Fijn om een bijdrage te leveren'

De tweede coronagolf is anders. Er is meer langdurige covid-zorg nodig, de druk ligt op de cohort-afdeling, het ziekteverzuim onder dokters en verpleegkundigen is hoger. ,,We moeten elkaar helpen. Ik vind het fijn om zo mijn bijdrage te leveren aan een goede organisatie van deze coronagolf waar we allemaal mee te maken hebben.’’

Download de handreiking

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via:

Komt u binnenkort naar Rijnstate?

Bekijk alle belangrijke informatie