1. Symposium ‘Elektroconvulsietherapie: meer de diepte in'
Elektroconvulsietherapie

Symposium ‘Elektroconvulsietherapie: meer de diepte in'

Binnenkort verschijnt het Leerboek Elektroconvulsietherapie, onder eindredactie van Bas Verwey en Jeroen van Waarde, psychiaters bij Rijnstate. Rijnstate is landelijk expert op het gebied van elektroconvulsietherapie (ECT) bij patiënten met complexe psychiatrische aandoeningen. Op vrijdag 11 oktober 2019 wordt het leerboek gelanceerd en ter gelegenheid daarvan organiseert Rijnstate op die dag een symposium voor zorgprofessionals over dit onderwerp.

Leerboek Elektroconvulsietherapie

Elektroconvulsietherapie kan de kwaliteit van leven van patiënten met ernstige, therapieresistente vormen van depressieve-, psychotische- of katatone stoornissen sterk en snel verbeteren. Helaas is ECT nog steeds een van de meest gestigmatiseerde en angstaanjagende behandelingen. Het Leerboek Elektroconvulsietherapie biedt een overzicht van de huidige stand van zaken van de dagelijkse ECT-praktijk. Ook worden de meest recente wetenschappelijke inzichten beschreven.

Symposium

Het symposium is opgebouwd vanuit de drie delen van het leerboek: klinisch-wetenschappelijk, basaal-wetenschappelijk en maatschappelijk. Het doel is de diepte in gaan. Fundamenteel-wetenschappelijke en technisch-praktische kennis wordt door auteurs van het leerboek gepresenteerd. Steeds vanuit het perspectief van de patiënt en naasten. De organisatie van het symposium staat garant voor een levendige en interactieve dag!  

Programma 11 oktober

Tijd                     
Onderdeel
9.00 uur Ontvangst en registratie
9.15 uur Opening
Dr. Jeroen van Waarde, psychiater Rijnstate, dagvoorzitter
9.30 uur Ontstaan en ontwikkeling van ECT: l’histoire se répète?
Dr. Bas Verwey, psychiater
10.15 uur Klinisch neuropsychologische effecten van ECT: zoveel meer dan alleen geheugenklachten.
Dr. Esmée Verwijk, Klinisch Neuropsycholoog, Amsterdam UMC Universitair docent, UvA
11.00 uur Koffie
11.15 uur Personalized ECT’: Much Ado About Nothing?
Prof. dr. Pascal Sienaert, Psychiater, verantwoordelijke Academisch Centrum voor ECT en Neuromodulatie (AcCENT), UPC KU Leuven
12.00 uur ECT en het verouderende brein: stroomt het beter?
Prof. dr. Max Stek, Psychiater, hoofd academische afdeling ouderenpsychiatrie GGZinGeest/UMC Amsterdam, locatie VUmc
12.45 uur Lunchpauze
13.30 uur ECT bij EPA: wat er (nog) niet in het Leerboek staat
Drs. Valentijn Holländer, Psychiater en medisch manager Inforsa ECT centrum (onderdeel van Arkin, Amsterdam)
14.15 uur Elektrofysiologie van insulten bij ECT
Prof. dr. ir. Michel van Putten, Neuroloog/klinisch neurofysioloog en hoogleraar klinische Neurofysiologie Medisch Spectrum Twente & Universiteit Twente, Enschede
15.00 uur Thee
15.15 uur Effecten van ECT op de hersenen, het cardiovasculaire- en het immuunsysteem
Prof. dr. Indira Tendolkar, Psychiater, Hoofd consultatieve dienst, Radboudumc en onderzoeker en bestuurslid Donders Institute for Brain. Cognition and Behavior
16.00 uur Voorspellen van ECT-uitkomst
Prof. dr. Guido van Wingen, Hoogleraar Neuroimaging in de Psychiatrie, Amsterdam UMC, locatie AMC
16.30 uur Apotheose, samenvattingen en belangrijkste conclusies voor de praktijk
17.00 uur Aanbieden Leerboek Elektroconvulsietherapie en borrel

Meld u aan voor dit symposium

Voor wie is dit symposium?

Het symposium is bedoeld voor zorgprofessionals die betrokken zijn bij de zorg en behandeling van patiënten met complexe psychiatrische aandoeningen die ECT ondergaan. Het symposium richt zich in het bijzonder op psychiaters (i.o.), verpleegkundig specialisten, anesthesiologen, geriaters, neurologen, klinisch psychologen en gezondheidspsychologen.

Accreditatie

Voor psychiaters is accreditatie aangevraagd bij de NVvP. Voor verpleegkundig specialisten is het symposium door de V&VN verpleegkundig specialistenregister geaccrediteerd voor 7 punten.

Kosten

De kosten voor deelname aan het symposium zijn 180 euro inclusief BTW. Dit is inclusief lunch, een exemplaar van het leerboek en een parkeerkaart. U krijgt een factuur toegestuurd op het door u opgegeven adres. Medewerkers van Rijnstate kunnen kosteloos deelnemen.

Inschrijven

U kunt zich aanmelden voor dit symposium door het inschrijfformulier in te vullen.

Annuleren

Heeft u zich aangemeld, maar wilt u uw deelname toch weer annuleren? Stuur dan een mail naar evenementen@rijnstate.nl. Een vervanger mag van uw inschrijving gebruikmaken. Als u binnen één week voor aanvang annuleert, brengen wij het volledige bedrag in rekening.

Locatie

Rijnstate
Auditorium (route 81)
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

Organisatie en informatie

Congressen & Evenementen Rijnstate
Telefoon: 088 - 005 7710
E-mail: evenementen@rijnstate.nl

Terug naar agendaoverzicht

Wilt u deelnemen aan dit symposium?

Meld u aan