Zoeken

Er zijn 36 resultaten gevonden
Optimale behandeling van kanker bij Rijnstate https://www.rijnstate.nl/aandoening-en-behandeling/kanker-in-het-hoofd-halsgebied/... Voor behandeling van bijna alle vormen van kanker kunt u bij Rijnstate terecht. Onze zorg voor mensen met kanker is goed georganiseerd en van hoge kwaliteit.
Afdeling Medische Oncologie - Rijnstate https://www.rijnstate.nl/afdeling-medische-oncologie Binnen het Rijnstate Oncologisch Centrum werken verschillende teams van chirurgen, radiologen, radiotherapeuten, internist-oncologen, pathologen en verpleegkundigen. Elk team is gespecialiseerd in een andere kankersoort en komt regelmatig bij elkaar om te overleggen over de behandeling van individuele patiënten.
Hoofd-halsoncologie - Rijnstate https://www.rijnstate.nl/aandoening-en-behandeling/hoofd-halsoncologie Hoofd-halsoncologie. U heeft mogelijk een kwaadaardig gezwel in het hoofd-halsgebied. Hiervoor krijgt u binnenkort een afspraak voor een screening in Rijnstate. Hier leest u wat u kunt verwachten. In overleg met uw arts krijgt u binnenkort een screening in Rijnstate. Deze vindt plaats in het gebouw van Radiotherapiegroep Arnhem.
Afdeling Oncologie - Rijnstate https://www.rijnstate.nl/specialismen/oncologie/afdeling-oncologie Welkom op de afdeling Oncologie van Rijnstate. De afdeling Oncologie richt zich op de zorg rondom de patiënt met kanker. Op de verpleegafdeling en dagverpleging worden patiënten opgenomen voor diverse specialismen. De dagverpleging bevindt zich in het Oncologisch Centrum (route 60). Voor de verpleegafdeling volgt u route 69.
Ons team - Rijnstate https://www.rijnstate.nl/aandoening-en-behandeling/borstkanker/ons-team Ons team. In Rijnstate werkt een betrokken en specialistisch team met grote kennis en ervaring in mammacare intensief samen. Dat team bestaat onder andere uit mammachirurgen, gespecialiseerd mammacareverpleegkundigen, zorgcoördinatoren, plastisch chirurgen, radiologen, pathologen en internist/oncologen.
Spreekuur Integrative Medicine - Rijnstate https://www.rijnstate.nl/im Integrative Medicine oncologie: betrouwbare websites en apps. Integrative medicine in de Volkskrant. Behandeling van kanker . Voor de behandeling van bijna alle vormen van kanker kunt u bij Rijnstate terecht. Goed georganiseerde patiëntenzorg en aantoonbaar hoge kwaliteit zijn belangrijke kenmerken van onze zorg voor mensen met kanker.
Opname op de verpleegafdeling https://www.rijnstate.nl/aandoening-en-behandeling/dikkedarmoperatie-oncologisch/... Opname op de verpleegafdeling. 1 of 2 weken voor de operatie krijgt u per brief of telefonisch de definitieve operatiedatum van de opnameplanning. U wordt opgenomen op de avond voor de operatie om 20.00 uur of op de dag van de operatie. Dit hangt af van het operatieprogramma en uw persoonlijke situatie. Voor de opname neemt u me vanuit huis: uw ...
Specialismen - Rijnstate https://www.rijnstate.nl/specialismen Oncologie; Oogheelkunde; Orthopedie; Palliatieve zorg; Pathologie; Pijncentrum; Plastische chirurgie; Psychiatrie; Radiologie en nucleaire geneeskunde; Reumatologie; Revalidatiegeneeskunde; Schildkliercentrum; Spoedeisende Hulp; Traumatologie; Urologie; Vasculaire geneeskunde; Voortplantingsgeneeskunde; Geboortezorg
Expert in behandeling van kanker in het hoofd-/halsgebied - Rijnstate https://www.rijnstate.nl/hoofdhalskanker Wanneer er bij u kanker in het hoofd- / halsgebied is geconstateerd door de KNO-arts of MKA-chirurg, worden de hieronder genoemde specialisten bij het verdere onderzoek en de behandeling betrokken. Zij worden in consult gevraagd. De zorgcoördinator zal voor u bij de afdelingen hiervoor afspraken maken. Zij zal proberen deze afspraken zoveel ...
Maag-, Darm- en Leverziekten - Rijnstate https://www.rijnstate.nl/mdl De afdeling MDL biedt alle facetten van zorg voor patiënten met maag-, darm- en leverziekten. Dat doen we op de polikliniek, via een dagbehandeling of via een opname. Binnen het specialisme MDL vindt u de: Polikliniek MDL. Afdeling Endoscopie. Verpleegafdeling MDL. GIO-poli.
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: