Uw ziekenhuis met lokaties in Arnhem, Zevenaar, Velp, Dieren en Arnhem-Zuid.


Wetenschap & innovatie

Medisch-wetenschappelijk onderzoek is van groot belang om de vooruitzichten van patiënten te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een effectiever geneesmiddel, een nieuw medisch hulpmiddel, een grotere nauwkeurigheid bij diagnostiek of een betere operatietechniek die leidt tot sneller herstel.

Rijnstate is behalve een zorggerichte ook een kennisgerichte organisatie. De wetenschappelijke activiteiten richten zich onder meer op geneesmiddelenonderzoek en verpleegkundig onderzoek. Daarnaast zijn er ook onderzoeken gericht op de bedrijfsvoering van het ziekenhuis. Kennisdeling krijgt aandacht in symposia en congressen, die binnen Rijnstate worden georganiseerd, vaak ook voor vakgenoten uit andere ziekenhuizen.

Rijnstate Vriendenfonds maakt meer mogelijk!
Samen vernieuwen
Samen onderzoeken