Uw ziekenhuis met lokaties in Arnhem, Zevenaar, Velp, Dieren en Arnhem-Zuid.


Rijnstate in gelijk gesteld in rechtszaak over spermabank

12-06-2017 

Rijnstate hoeft van de rechter geen nader onderzoek te doen of daaraan mee te werken in de rechtszaak over onze spermabank. In juni 2014 bleek dat bij 15 donoren van de spermabank van Rijnstate het geadviseerde aantal van maximaal 25 kinderen was overschreden. Onderzoek wees uit dat er bij de registratie van het aantal kinderen per donor niet goed en snel genoeg zichtbaar werd dat het maximum aantal kinderen was verwekt. Rijnstate heeft direct maatregelen getroffen en de registratie is nu - ook volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg - volledig op orde.

We hebben destijds ook contact gezocht met de betreffende donoren om hen te informeren over het overschrijden van het geadviseerde maximum en uit te leggen wat er was gebeurd. Er is ook contact gezocht met de vrouwen die van deze donoren nog sperma gereserveerd hadden. De donoren en ontvangende vrouwen gaven aan geen problemen te hebben met de overschrijding van het maximaal aantal nakomelingen, op één donor en ontvangende vrouw na. Deze zijn gezamenlijk een juridische procedure tegen Rijnstate gestart, waarin zij een uitvoerig onderzoek en schadevergoeding eisten. De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan en de verzoeken van de donor en vrouw afgewezen.

Wij zijn blij met de uitspraak van de rechter. Het door verzoekers geëiste onderzoek is ons inziens te omvangrijk en niet redelijk. Wij hebben in een eerder stadium al het mogelijke gedaan om de verzoekers zekerheid te verschaffen en de ongerustheid weg te nemen. Dat neemt niet weg dat wij, ondanks deze uitspraak, graag nogmaals met de verzoekers in gesprek gaan om te kijken of wij toch naar tevredenheid antwoord kunnen geven op hun resterende vragen.

Lees meer:
Overschrijding richtlijnen aantal nakomelingen bij 15 spermadonoren