Uw ziekenhuis met lokaties in Arnhem, Zevenaar, Velp, Dieren en Arnhem-Zuid.


Rijnstate behaalt spataderkeurmerk 2017

12-09-2017 

Aan 158 locaties van ziekenhuizen en behandelcentra is weer het Spataderkeurmerk toegekend. De toekenning Spataderkeurmerk 2017 is gebaseerd op nieuwe actuele gegevens die de ziekenhuizen via het Transparantieportaal openbaar hebben gemaakt. Het Spataderkeurmerk van De Hart&Vaatgroep helpt patiënten een keuze te maken voor een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum waar goede spataderzorg wordt aangeboden.

Spataderzorg in Rijnstate
De diagnostiek voor spataderen vindt plaats in het Rijnstate Vasculair Centrum. Hier bevinden zich vaatonderzoekkamers die voorzien zijn van de meest geavanceerde apparatuur. Met een duplexonderzoek wordt met echo gekeken naar de bloedvaten en wordt onderzocht of spataderen de oorzaak kunnen zijn van de beenklachten en wordt de ernst van de spataderen vastgesteld.
Na de diagnose wordt in overleg met de patiënt bekeken welke behandeling het beste past. Afhankelijk van de behandeling wordt deze uitgevoerd door een dermatoloog of een chirurg.

Kwaliteitscriteria voor spataderzorg
De criteria op basis waarvan het keurmerk is toegekend zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met beroepsgroepen van dermatologen, vaatchirurgen en -laboranten. Een van de criteria is bijvoorbeeld dat er vóór een operatie een duplexonderzoek moet zijn uitgevoerd bij minimaal 95-100% van de behandelde patiënten.

Waarom een keurmerk
Het Spataderkeurmerk helpt patiënten een geïnformeerde keuze te maken voor een locatie waar goede spataderzorg wordt aangeboden. De locaties met een Spataderkeurmerk en de nieuwe gegevens zijn te vinden op www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg.

Over de Hart&Vaatgroep
De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. De vereniging richt zich landelijk én regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijl. De Hart&Vaatgroep vindt het belangrijk dat mensen met spataderen weten welke ziekenhuizen en ZBC’s zich specialiseren in de behandeling van spataderen én goede spataderzorg leveren.