Uw ziekenhuis met lokaties in Arnhem, Zevenaar, Velp, Dieren en Arnhem-Zuid.


Regionaal protocol medicatieoverdracht

14-03-2014 

De verificatie en overdracht van medicatie gegevens tussen zorgverleners is een veel besproken onderwerp. Sinds 2011 is de richtlijn medicatie overdracht van kracht. Die richtlijn schrijft voor dat bij elk contact tussen patiënt en voorschrijver een actueel medicatie overzicht aanwezig moet zijn en dat dit overzicht bij (spoed)opname en bij ontslag binnen 24 uur beschikbaar is bij de (volgende) zorgverlener.

Regionale afspraken
Helaas is er nog geen digitale oplossing voorhanden om snel en gedegen medicatie gegevens van patiënten op te vragen en uit te wisselen. Op verschillende fronten wordt daar aan gewerkt. Tot die tijd werken we in de regio Arnhem en De Liemers volgens afspraken die met elkaar zijn gemaakt over de rol en verantwoordelijkheden van huisarts, medisch specialist en apotheker.

Deze afspraken staan voor huisartsen, specialisten en apothekers in de regio Arnhem en De Liemers beschreven in de folder Medicatieoverdracht.

Belangrijke rol voor de patiënt
De patiënt heeft een belangrijke rol in het proces. Namelijk het meenemen en bijhouden van een actueel medicatie overzicht (AMO). Een AMO is een totaal overzicht van alle medicatie die de patiënt gebruikt. De patiënt kan dit opvragen bij zijn apotheker, maar hij kan ook zelf een medicijnpaspoort bijhouden.

Om patiënten te informeren over het belang en het gebruik van een actueel medicatie overzicht zijn er verschillende middelen beschikbaar.

Rijnstate heeft op haar website meer informatie staan voor patiënten. Ook attenderen wij patiënten in afsprakenbrieven op het medicijnpaspoort.

Vragen of meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over het protocol? Neem dan contact op met de contactpersoon van uw vereniging of beroepsgroep (zie hieronder) of met de Unit eerste-tweede lijn van Rijnstate via uniteerstetweedelijn@rijnstate.nl of 088 - 005 6897.

Dorien Cohen Stuart, huisarts
Jacolien Roos, huisarts
Richard van Slobbe, apotheker
Jóska Jacsó, apotheker
Katja Kerkvliet, ziekenhuisapotheker
Dolf Boerman, neuroloog
Sanne Meenderink, SEH arts
Marjolein Geleedst, apotheker poli-apotheek
Lucie Bloem, arts Trombosedienst
Frank Benne, adviseur CaransScoop
Jacqueline van Sambeek, coördinator Unit eerste-tweedelijn Rijnstate