Uw ziekenhuis met lokaties in Arnhem, Zevenaar, Velp, Dieren en Arnhem-Zuid.


Agendaoverzicht verwijzers

Transmuraal Veilig Incidenten Melden

Huisartsen, verloskundigen en de ambulancedienst kunnen incidenten melden in de transmurale patiëntenzorg. Onder incidenten verstaan we onbedoelde gebeurtenissen in de patiëntenzorg. Door deze incidenten te melden, beogen we maximaal te leren van een individuele ervaring en herhaling te voorkomen.

Via het meldformulier kunt u een incident bij ons melden. Na de melding wordt een feitenonderzoek gestart, eventueel met de betrokkenen. Daarna volgt er een oorzakenanalyse. Hierin onderzoeken we welke acties er nodig zijn om herhaling te voorkomen.

Heeft u vragen, neem dan contact op met de unit via 088 – 005 6897 of via uniteerstetweedelijn@rijnstate.nl. Anonieme inzendingen kunnen niet worden behandeld.

Alvast bedankt voor uw melding.

» Transmuraal Veilig Incidenten Melden voor huisartsen

» Transmuraal Veilig Incidenten Melden voor de geboortezorgketen

» Transmuraal Veilig Incidenten Melden voor medewerkers Ambulancedienst

» Transmuraal Veilig Incidenten Melden voor medewerkers INR Trombosedienst

Transmuraal Veilig Incidenten Melden voor medewerkers apotheken

» Transmuraal Veilig Incidenten Melden voor overige zorgketenpartners