Uw ziekenhuis met lokaties in Arnhem, Zevenaar, Velp, Dieren en Arnhem-Zuid.


Wachttijden

Jaarlijks bezoeken zo'n 545.000 mensen onze poliklinieken en worden ruim 75.000 patiënten opgenomen voor behandeling. Tussen het moment dat u zich aanmeldt bij een polikliniek en het moment dat u terecht kunt, zit een bepaalde periode: de wachttijd polikliniek. Daarna geldt voor behandeling of diagnostiek opnieuw een wachttijd.

Hoe lang moet u wachten?

De wachttijd hangt af van uw klachten, de behandeling en de drukte in het ziekenhuis. Uiteraard gelden voor spoedeisende klachten geen wachttijden. De wachttijden binnen Rijnstate voor een afspraak op de polikliniek en de wachttijden voor behandeling en diagnostiek treft u aan in onderstaande overzichten.


Dit zijn de wachttijden voor alle locaties van Rijnstate. Het kan zijn dat de wachttijden per locatie of per arts verschillen.

Wachttijden consult polikliniek
Wachttijden behandeling
Wachttijden diagnostiek

 

Wachttijden polikliniek (consult)
Specialisme Wachttijd in weken
Allergologie
a. allergie/hyperactiviteit luchtwegen (KNO) 1
b. allergische huidaandoeningen (Derma) 2
c. allergische aandoeningen (Kind) 1
d. astma (Longgeneeskunde) 3
Cardiologie 3
Chirurgie algemeen 1
a. Vaatchirurgie 3
b. Gastro-enterologie 3
c. Mammapoli 1 (= 2 dagen)*
d. Oncologie 1
e. Traumatologie 1
f. Single visit liesbreuk 1
Dermatologie 2
a. One Stop Shop Varices 3
Geriatrie 4
Gynaecologie algemeen 4
Interne geneeskunde algemeen 1
a. Endocrinologie 3
b. Nefrologie 3
c. Infectieziekten 1
d. Diabetes/vasculaire zorg 4
e. Hematologie 1
f. Oncologie 3
KNO-heelkunde 1
Kindergeneeskunde algemeen 1
a. ADHD 6
b. TIKA 5
c. Adoptie 1
d. Huilbaby's 2
e. Pulmo 4
Longziekten 3
a. Oncologie 1
b. Slaapapneu/OSAS 1
Maag-, darm- en leverziekten 3
Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie 1
Neurologie 6
a. Acute rugstraat 4
Oogheelkunde 4
Orthopedie 2
Pijnbestrijding 6
Plastische chirurgie 5
a. Verdachte moedervlekken 1
b. Hand- en polschirurgie 3
c. Ooglidcorrectie 4
d. Buikwandcorrectie 5
e. Borstverkleining 5
f. Cosmetische chirurgie 4
Psychiatrie 5
Medische psychologie 2
Reumatologie 2
Revalidatiegeneeskunde 3
Tandheelkunde 2
Urologie 3

 

Wachttijden behandeling
Behandeling Wachttijd in weken
Dotterbehandeling (cardiologie) 3
Spataderen (chirurgie) 2
Liesbreuk (chirurgie) 3
Galblaas (chirurgie) 4
Sterilisatie man (urologie) 1
Prostaatoperatie/prostaatcarcinoom (urologie) 4
Kijkoperatie knie (orthopedie) 3
Totale knie-operatie (orthopedie) 5
Totale heup-operatie (orthopedie) 5
Hernia (orthopedie) 6
Borstkankeroperatie 3
Borstverkleining 8
Borstvergroting 8
Buikwandcorrectie (plast. chirurgie) 10
Dupuytren (plast. chirurgie) 3
Carpaal tunnel syndroom (plast. chirurgie) 3
Carpaal tunnel syndroom (chirurgie) 1
Carpaal tunnel syndroom (neurochirurgie)
Carpaal tunnel syndroom (orthopedie) 1
Sterilisatie vrouw (gynaecologie) 2
Baarmoederverwijdering (gynaecologie) 4
Neus- en/of keelamandelen (KNO) 3
Oorbuisjes (KNO) 3
Neustussenschot (KNO) 6
Staaroperatie (oogheelkunde) 8

 

Wachttijden diagnostiek
Diagnostiek Wachttijd in weken
MRI-Scan (radiologie) 2
CT-Scan (radiologie) Zonder afspraak op inloop
Echografie (buik) 1
Echografie (MSK) 2
Mammografie 1
PET-CT (nucleaire geneeskunde) 1
Gammascan (nucleaire geneeskunde) 2
DEXA (nucleaire geneeskunde) 3
Gastroscopie (gastro-enterologie) 2
Coloscopie (gastro-enterologie) 2
Sigmoïdoscopie (gastro-enterologie) 1
24-uurs ECG-meting (Holter) 1
Inspannings ECG 1
Gynaecologische echo 1
Longfunctieonderzoek 1

Deze wachttijden zijn voor het laatst aangepast op 5 september 2017 en worden iedere maand bijgewerkt.

*De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) verplicht ons om de wachttijden aan te geven in weken. In sommige gevallen kunt u binnen enkele dagen terecht en is de wachttijd korter dan 1 week. De werkelijke wachttijd staat tussen haakjes.

Treeknormen

Zorgaanbieders en verzekeraars hebben al in 2000 afgesproken wat redelijke wachttijden zijn in de zorg. Deze redelijke wachttijden noemen we Treeknormen. Dit is de maximaal aanvaardbare wachttijd. Voor ziekenhuiszorg geldt het volgende:

  • toegangstijd voor polikliniek (eerste gesprek met zorgaanbieder) - 4 weken
  • wachttijd voor diagnostiek en indicatiestelling - 4 weken
  • wachttijd tussen indicatie en feitelijke behandeling (dagopname) - 6 weken
  • wachttijd tussen indicatie en feitelijke behandeling (kliniek) - 7 weken

Als u langer moet wachten dan de gestelde treeknormen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling. Uw verzekeraar heeft de plicht u te bemiddelen naar een andere aanbieder waar u mogelijk wel op tijd terecht kunt.

Verwijzing

Voor een afspraak in het ziekenhuis heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Deze verwijzing maakt uw huisarts meestal in het digitale systeem ZorgDomein. In ZorgDomein staan de meest actuele wachttijden per specialisme. U kunt hiernaar vragen bij uw huisarts.