Uw ziekenhuis met lokaties in Arnhem, Zevenaar, Velp, Dieren en Arnhem-Zuid.


Na een overlijden

Een familielid, vriend, vriendin of bekende van u is in ons ziekenhuis overleden. Wij willen u en uw naasten onze deelneming betuigen. Er begint nu een periode van afscheid nemen. Juist in deze periode moet u ook veel praktische zaken regelen. Hierover leest u meer in de folder Na een overlijden. Ook vindt u hierin informatie over de zorg die wij verlenen na een overlijden.

Wilt u meer weten over de kosten, bekijkt u dan het tarievenoverzicht.