Uw ziekenhuis met lokaties in Arnhem, Zevenaar, Velp, Dieren en Arnhem-Zuid.


Bezoekregels

Om er voor te zorgen dat het bezoekuur voor iedereen goed verloopt, gelden binnen Rijnstate de volgende regels:

Maximaal twee bezoekers tegelijk per patiënt

De ervaring leert dat meer dan twee bezoekers per patiënt meestal te vermoeiend of te belastend is voor u of andere patiënten. Vooral ernstig zieke patiënten stellen rust op prijs. Het is mogelijk dat deze patiënten met minder ernstig zieke patiënten samen op een kamer liggen. Het is daarom belangrijk om hier tijdens het bezoekuur rekening mee te houden. Het beste kunt u een familielid vragen een goede spreiding van het bezoek te regelen. Dit kunt u gemakkelijk doen met behulp van www.ziekenhuisplanner.nl.

Neem de aangegeven bezoektijden in acht

Het bezoekuur is voor de patiënt vaak een welkome onderbreking van de dagelijkse gang van zaken. Tot aan het bezoekuur is de verpleging bezig met de zorgverlening, zodat alle patiënten ook klaar zijn voor het bezoekuur. Tijdens het bezoekuur voeren de verpleegkundigen onder andere gesprekken met de familie van de patiënt en werken zij de patiëntendossiers bij. Na het bezoekuur moeten de verpleegkundigen en andere zorgverleners weer verder met de zorg voor de patiënt. Daarom wordt de eindtijd van het bezoek aangehouden. Uiteraard kan in overleg met de verpleegkundigen in bijzondere situaties van deze regels worden afgeweken.

Infectieziekten

Als een bezoeker een infectieziekte heeft, moet hij of zij eerst contact opnemen met een verpleegkundige van de afdeling. De verpleegkundige kan beoordelen of dit bezoek verantwoord is voor de patiënt.

Isolatie patiënten

Sommige patiënten worden geïsoleerd verpleegd. Op de deur van de kamer van de patiënt wordt dit duidelijk aangegeven. Het is belangrijk dat u als bezoek deze aanwijzingen volgt. Als u daar vragen over heeft, beantwoordt de verpleegkundige deze graag.

Mobiele telefoon

Bellen is overal toegestaan, maar houdt u 1 meter afstand tot medische apparatuur! Ook voor gebruik van smartphone, ipad of laptop geldt de afstand van 1 meter. Zorgt u ervoor dat u anderen niet stoort!

Planten als cadeau

Wilt u een plant meenemen als cadeau? Dat kan, maar alleen als deze niet in potgrond staat of boomschors bevat. Hierin kunnen zich namelijk schimmels bevinden. Om hygiënische reden mogen deze planten niet op de patiëntkamer staan. Bloemen zijn van harte welkom.

Honden

Honden zijn niet toegestaan in het ziekenhuis. Wel toegestaan zijn (blinden)geleidehonden.

Roken

Roken is in het ziekenhuis en op het ziekenhuisterrein verboden. Patiënten en bezoekers mogen wel roken op de aangewezen rookplaats op het buitenterrein.

redirect