Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Dr. T. Wijnands

MDL-arts
Binnen Rijnstate kan ik mijn werkzaamheden als MDL-arts in de volle breedte uitvoeren. De combinatie van polikliniek, kliniek en endoscopische verrichtingen zorgen daarin voor een prachtige balans. Met enthousiasme zet ik mij in voor ons mooie vak.

Opleiding en werkervaring

Titus Wijnands rondde in 2012 zijn studie geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam af. Vervolgens startte hij met promotieonderzoek gericht op behandeling van grote levercysten. Dit wetenschappelijk onderzoek resulteerde uiteindelijk tot de voltooiing en verdediging van zijn proefschrift in 2017. Het jaar hiervoor startte hij met zijn opleiding tot MDL-arts in Rijnstate en het Radboudumc in Nijmegen. Sinds maart 2022 werkt hij als MDL-arts in Rijnstate.

Speciale aandachtsgebieden

  • Afwijkingen van galwegen en pancreas waarbij geavanceerde endoscopische technieken, zoals ERCP en EUS (inwendige echografie), nodig zijn
  • Gastro-intestinale oncologie

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie
  • Nederlandse Vereniging van Maag, Darm, Leverartsen
  • Nederlandse Vereniging voor Hepatologie
  • European Society of Gastrointestinal Endoscopy
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: