Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Mevr. S.N. Pet, MSc

Gezondheidszorgpsycholoog
In mijn werk als psycholoog binnen het ziekenhuis houd ik mij voortdurend bezig met de interactie tussen lichaam en geest. Ieder persoon reageert op zijn eigen, unieke manier op de confrontatie met gezondheidsverlies of ingrijpende (medische) omstandigheden. De wisselwerking van lichamelijke, psychologische en sociale factoren intrigeert mij dan ook enorm. Samen met collega’s van andere disciplines de handen in één slaan om patiënten bij te staan tijdens of na het ziekteproces, maar ook samen met de patiënt te onderzoeken wat helpend kan zijn in moeilijke tijden, maakt voor mij het werk bijzonder en uitdagend.

Opleiding en werkervaring

S.N. (Sia) Pet volgde haar studie Klinische Neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 2016 behaalde zij de postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog bij de RINO Groep Utrecht. Momenteel richt zij zich op het behalen van de registraties tot cognitief gedragstherapeut VGCt en het EMDR practitionarschap. Sinds 2013 is Sia werkzaam binnen het werkveld van de psycho-oncologie en heeft zij zowel binnen de GGZ als in het academisch ziekenhuis psychosociale zorg verleend aan patiënten met (chronische) hart/longproblematiek. Vanaf 2017 is Sia werkzaam binnen Rijnstate.

Speciale aandachtsgebieden

Binnen de afdeling Medische Psychologie houdt Sia zich met name bezig met de psychologische diagnostiek, indicatiestelling en behandeling voor mentale klachten die samenhangen met lichamelijke aandoeningen. Haar specifieke aandachtsgebieden betreffen oncologie/mammacare, longgeneeskunde, interne geneeskunde en palliatieve zorg.

Lidmaatschappen

  • Landelijke Vereniging Medische Psychologie (LVMP)
  • Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO)
  • Vereniging EMDR Nederland (VEN)
  • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
  • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NvGZP)
  • Nederlandse Vereniging Neuropsychologie (NVN)​
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: