Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Dhr. R. Pikaar

Tandarts

Speciale aandachtsgebieden

 • Bijzondere zorggroepen (aangeboren en verworven tandheelkundige afwijkingen: o.a. schisis, oligodontie, amelogenesis imperfecta)
 • Adhesieve tandheelkunde
 • Orale implantologie
 • Problematiek van de tandeloze (edentate) kaken (gebitsprothesen)

Nevenactiviteiten

 • Algemeen practicus binnen een tandheelkundig samenwerkingsverband
 • Penningmeester vakgroep Bijzondere Tandheelkunde
 • Lid van MFP-commissie

Lidmaatschappen

 • Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde (COBIJT)
 • Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Bijzondere Tandheelkunde (NVGPT)
 • Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI)
 • Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT)
 • Nederlandse Vereniging van Tandartsen (NVT)
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: