1. P.J. Wahab
Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Dhr. P.J. Wahab

MDL-arts

Persoonlijke noot

"Rijnstate is voor mij een geweldige omgeving, waarin ik me heb kunnen ontplooien op het gebied van patiëntenzorg, opleiding, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek."

Opleiding en werkervaring

Dr. P.J. (Peter) Wahab studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en behaalde in 1988 het artsexamen. Na zijn vooropleiding tot internist in het St. Maartens Gasthuis te Venlo en het Academisch Ziekenhuis Nijmegen volgde hij de opleiding tot MDL-arts in Rijnstate Arnhem en het Academisch Ziekenhuis Nijmegen. Sinds 1999 is hij werkzaam in ons ziekenhuis als MDL-arts. In 2002 promoveerde hij op het proefschrift “Coeliac Disease: more than villous atrophy”. Sinds 2003 is hij opleider voor MDL-artsen in samenwerking met het Radboudumc in Nijmegen. Tevens is hij sinds 2008 mentor van Physician Assistant.

Hij is copromotor in een wetenschappelijk onderzoekstraject op het gebied van IBD (inflammatoire darmziekten) in samenwerking met het Radboudumc.

Nevenactiviteiten

 • Opleider AIOS MDL Rijnstate Arnhem
 • Lid VIM-commissie MDL
 • Lid Concilium Gastroenterologicum Neerlandicum
 • Secretaris Medisch Advies Raad Nederlandse Coeliakie Vereniging
 • Lid CBO commissie coeliakie (Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg)
 • Lid Acute Pancreatitis Werkgroep Nederland
 • Organisatie Musis Symposium: nieuwe ontwikkelingen etc.
 • Organisatie Herrie en kabaal: patiënten voorlichtingsavonden

Lidmaatschappen

 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde
 • Orde van Medisch Specialisten
 • Nederlands Vereniging van Maag-, Darm- en Leverartsen
 • Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie
 • Nederlandse Vereniging voor Hepatologie
 • European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO)
 • Nederlandse Coeliakie Vereniging
 • American Gastroenterological Assiociation (AGA)