Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Mevr. drs. M.E. Kool

Revalidatiearts
Het vak revalidatiegeneeskunde spreekt me aan, omdat revalideren gericht is op herstel van functioneren, op doelen die voor de patiënt belangrijk zijn. Revalidatie richt zich op de gevolgen van ziekte op het dagelijks leven. Ik vind het belangrijk om de persoon die tegenover me zit te begrijpen en om de behandeling aan te laten sluiten op de patiënt. En ook om uitleg te geven over de oorzaak van klachten en soms de invloed van andere factoren op de klachten. Ik werk als revalidatiearts veel samen met een revalidatieteam (fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werk). Door middel van training, uitleg en behandelingen proberen we het functioneren te verbeteren en de patiënt de regie over zijn leven weer terug te geven. Samenwerking staat centraal; met de patiënt, met het behandelteam en met de andere professionals uit het ziekenhuis.

Opleiding en werkervaring

2018 - heden: revalidatiearts Rijnstate en Klimmendaal revalidatiespecialisten
2013 - 2017: opleiding tot revalidatiearts vanuit De Hoogstraat Revalidatie Utrecht.
2012 - 2013: arts revalidatiegeneeskunde, Leijpark revalidatiecentrum, Tilburg.
2011 - 2012: arts neurologie, Sint Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg
2010 - 2011: arts neurologie, Rijnstate
2005 - 2009: geneeskunde, Radboudumc
2002 - 2005: biomedische wetenschappen, Radboudumc

Speciale aandachtsgebieden

  • Oncologische revalidatie
  • Ziekenhuisrevalidatie (consultaire behandeling in het ziekenhuis en poliklinische revalidatiebehandeling)

Nevenactiviteiten

Actief in VRA werkgroep Oncologische revalidatie

Lidmaatschappen

Vereniging revalidatiegeneeskunde (VRA)

Overig

  • Artikel bij Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ter beoordeling: Een euthanasiewens bij dwarslaesie in de acute fase’
  • Artikel in Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR) nr 2 van 2018: ‘ALS-zorg door Nederlandse revalidatieartsen’

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: