Specialisten
Specialisten en verpleegkundigen staan op de brug in het Atrium Arnhem

Mevr. dr. L. van Dommelen

Arts-microbioloog

Laura is na haar studie geneeskunde en opleiding tot arts-microbioloog in Maastricht in 2010 gestart als arts-microbioloog bij Stichting PAMM in Veldhoven en was aldaar als staflid verbonden aan Máxima MC.

Op 1 mei 2022 is ze toegetreden tot de Maatschap Medische Microbiologie & Immunologie Gelderland met als standplaats Ziekenhuis Gelderse Vallei. De afgelopen jaren heeft haar focus binnen het laboratorium gelegen op management en in dat kader heeft ze in 2017 de leergang management voor medici gevolgd. Binnen het Máxima MC heeft ze vanaf 2012 de afdeling infectiepreventie inhoudelijk aangestuurd.

Landelijk is ze tevens actief op dit vlak als bestuurslid van de werkgroep hygiëne en infectiepreventie van de NVMM en zit ze in de SRI Cluster Adviesgroep (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie). Andere aandachtsgebieden zijn onder andere hemato-oncologie en orthopedie. In 2013 is Laura gepromoveerd met het proefschrift ‘Optimizing Chlamydia trachomatis and Treponema pallidum diagnostics’.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: